HET FAMILIEBEDRIJF

PAO-Intensief cursus

In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde PAO-intenstief cursus “Actualiteiten Ondernemingsrecht” heb ik als docent een bijdrage geleverd over het onderwerp “Het familiebedrijf“.

Vanuit juridisch perspectief komen enkele onderwerpen die met het familiebedrijf samenhangen aan de orde. Om te beginnen wordt kort stilgestaan bij de wijzigingen in Nederland die in 2012 en 2013 zijn doorgevoerd (flex-BV en Wet bestuur en toezicht). Daarna wordt stilgestaan bij het monistisch bestuursmodel en in het verlengde daarvan bij het toezicht op en de adviserng van familiebedrijven.

Vervolgens komen enkele juridische instrumenten in het kader van geschillenbeslechting aan bod. Ook komt de vraag aan de orde of, zoals door prof.mr C.A. Schwarz is bepleit, voor commissarissen bij familiebedrijven een verlicht aansprakelijkheidsregime zou moeten gelden.

De tekst van mijn bijdrage aan de cursus komt in een apart venster tevoorschijn door hier te klikken.

Karel Frielink

(14 maart 2014)

.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.