NIEUWE WETGEVING SINT MAARTEN PER 1 APRIL 2014

Grondige herziening wetgeving SXM

Op 1 april 2014 is in Sint maarten een hele serie nieuwe wetten en wetswijzigingen in werking getreden. Hier volgt een overzicht van de landsverordeningen die op 1 april 2014 in werking zijn getreden:

 1. Invoering centraal meldpunt kindermishandeling;
 2. Landsverordening erfrecht en schenking;
 3. Landsverordening trust;
 4. Landsverordening huur;
 5. Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van werk;
 6. Landsverordening consumentenkoop op afstand;
 7. Landsverordening herziening Boek 2 BW;
 8. Landsverordening van de 9de januari 2014 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van het nieuwe Burgerlijke Wetboek;
 9. Landsverordening personenvennootschap;
 10. Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht; en
 11. Landsverordening verzekering en lijfrente.

Met de inwerkingtreding van deze landsverordeningen is meteen bereikt dat het recht van Curaçao en Sint Maarten beter op elkaar aanlsuiten.

Enkele van die landsverordeningen zijn of zullen hier worden besproken, deels in het Nederlands en deels in het Engels.

Karel Frielink
(advocaat)

(16 mei 2014)

.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.