FACEBOOK EN DE VOORWAARDEN WAARMEE U INSTEMT

Facebook, privacy en copyrights

Ik geef Facebook geen toestemming om mijn foto’s te gebruiken.” Overal op Facebook verschijnen dit soort berichten. Deze Facebookgebruikers zijn het niet eens met de voorwaarden waaronder zij van Facebook gebruik mogen maken. Persoonlijke gegevens en foto’s die zij op Facebook hebben geplaatst mogen van hen niet door Facebook worden gebruikt.

Wie zich aanmeldt bij Facebook aanvaardt de voorwaarden die Facebook heeft opgesteld. Die voorwaarden kunnen niet eenzijdig door de gebruiker worden gewijzigd. Het plaatsen van een tekst op een profielpagina waarin eenzijdig beperkingen aan Facebook worden opgelegd heeft juridisch dan ook geen waarde.

De voorwaarden van Facebook zijn op de website te vinden en worden daar “Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden” genoemd. Daarin staat bijvoorbeeld: “Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je privacy- en app-instellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Facebook of in verband met Facebook (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Facebook mag dus bijvoorbeeld de foto’s gebruiken die iemand op zijn voor iedereen zichtbare Facebookpagina plaatst. Wanneer iemand informatie publiceert met de instelling “Openbaar”, betekent dit volgens de voorwaarden dat iedereen toestemming heeft, ook mensen buiten Facebook, om die informatie te bekijken en te gebruiken, en deze persoon daaraan te koppelen. Denk bij dit laatste aan de naam en de profielfoto.

Een andere belangrijke bepaling is dat een gebruiker toestemming aan Facebook geeft om zijn naam, profielfoto, berichtjes en informatie (zoals een auto- of kledingmerk dat hij leuk vindt) te gebruiken voor onder andere commerciële en gesponsorde inhoud die door Facebook wordt aangeboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gebruiker toestaat dat een bedrijf Facebook betaalt om zijn naam en/of profielfoto en de inhoud van zijn berichten te tonen, zonder dat de gebruiker daarvoor een vergoeding krijgt. Als de gebruiker een specifieke doelgroep heeft geselecteerd voor zijn inhoud of informatie, respecteert Facebook bij het gebruik deze keuze. Facebook geeft de inhoud of informatie niet zonder toestemming van de gebruiker aan adverteerders.

Mag Facebook dan zomaar alles doen wat in haar algemene voorwaarden staat? Nee, dat is niet het geval. Facebook opereert wereldwijd. En in zo’n beteje elk land zijn er gebruikers van Facebook. Het gevolg daarvan is dat Facebook geconfronteerd kan worden met specifieke regels die in een bepaald land gelden. Of een individuele gebruiker of toezichthouder in het betrokken land ook echt kan optreden tegen Facebook moet van geval tot geval worden bekeken. Gebruikers die niet in Canada of de Verenigde Staten wonen, hebben overigens een overeenkomst met Facebook Ireland Limited.

In december 2014 heeft het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan Google een last onder dwangsom opgelegd die kan oploten tot 15 miljoen euro. Volgens het CBP zijn de huidige privacyvoorwaarden van Google in strijd met de Nederlandse ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Google slaat allerlei persoonsgebonden gegevens op van gebruikers, die vervolgens worden gebruikt zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd. Die werkwijze moet worden aangepast en gebeurt dat niet dan moet Google een dwangsom betalen. Het lijkt er dus op dat de Nederlandse toezichthouder kan optreden tegen Google, zij het dat niet bekend is of deze zaak aan de rechter zal worden voorgelegd.

Op dit moment doet het CBP ook onderzoek naar Facebook. Het is nog maar zeer de vraag of het CBP tot een negatief oordeel over de voorwaarden van Facebook komt. De voorwaarden zijn redelijk helder. Dat blijkt ook wel uit de talloze kritische reacties op die voorwaarden. Mensen weten dus waar ze aan toe zijn. Zij moeten om te beginnen zelf kritisch zijn en goed afwegen wat zij wel of juist niet op Facebook plaatsen. En wie serieus bezwaar heeft tegen die voorwaarden kan er natuurlijk altijd voor kiezen om met Facebook te stoppen.

Karel Frielink
(advocaat)

.

Dit stuk verscheen ook in de Amigoe van 9 januari 2015

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.