INVESTEERDERS EN OPENBARE PLAKZUILEN

Notaris handelde onrechtmatig inzake veiling

De casus heeft betrekking op de uitwinning van een pandrecht op aandelen in een dochtervennootschap. De moedervennootschap (Trellas; de pandgever) is zelf onderwerp van een geschil met betrekking tot een meerderheidsbelang in die moedervennootschap.

In het door North Financial Overseas Corporation aangespannen kort geding tegen onder andere Svyaznoy N.V., Trellas Enterprises Ltd. en Public Joint Stock Company Promsvyazbank inzake het verbieden van een veiling overwoog de rechter in kort geding op 19 februari 2015:

De wijze waarop een veiling wordt georganiseerd is van invloed op de daarop te behalen verkoopprijs. Hoewel partijen van mening verschillen over de marktwaarde van het te veilen aandelenpakket zijn zij het erover eens dat het in elk geval (minimaal) gaat om een bedrag van tegen de twintig miljoen euro. Dit betekent dat alleen van diegenen die tot grote investeringen in staat zijn kan worden verwacht dat zij belangstelling zouden kunnen hebben. Het is een feit van algemene bekendheid dat deze groep gewoonlijk niet via aankondigingen op openbare plakzuilen wordt bereikt. Van belang is verder dat het hier gaat om aandelen in een bedrijf dat actief is in de Russische telecombranche. Het is kwestieus of een aankondiging in uitsluitend twee Nederlands dagbladen, waarvan er slechts één zich specifiek op de relevante doelgroep (voor zover in Nederland gevestigd) richt, voldoende is om die mate van belangstelling die naar verwachting tot een maximale opbrengst leidt, op te roepen. Daar komt bij dat mogelijke bieders zich zullen willen verdiepen in het bedrijf waarin zij een belang kunnen nemen. Een termijn van zes dagen tot het moment van de veiling is daarvoor in omstandigheden als hier aan de orde onvoldoende.

De rechter geeft voorts een opsomming van gerechtvaardigde belangen waarmee bij het organiseren van een veiling rekening behoort te worden gehouden. Volgens de rechter had de notaris zich van deze belangenafweging rekenschap moeten geven en daarin gegronde redenen moeten zien om de van hem verlangde werkzaamheden te weigeren. Door mee te werken aan de wijze van verkoop zoals van hem werd verlangd, heeft de notaris voorshands onrechtmatig gehandeld, aldus de rechter.

Karel Frielink
(advocaat)

20 februari 2015
.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.