HET DECLAREREN VAN ROLZITTINGEN

Tuchtuitspraak Raad van Toezicht Curaçao

Advocaten werken doorgaans op basis van een uurtarief. Daarover moeten zij aan het begin van de relatie goede afspraken met de cliënt maken. Als zich tijdens de behandeling van een zaak ontwikkelingen voordoen die tot een niet-voorziene kostenstijging voor de cliënt leiden, moeten zij tijdig in overleg met de cliënt treden.

Als een advocaat wordt ingeschakeld om voor de cliënt een procedure te voeren dan brengt hij zijn uren voor bijvoorbeeld het schrijven van een verzoekschrift, conclusie van antwoord of pleidooi in rekening. De administratieve gang van zaken rondom een procedure omvat bijvoorbeeld het fysiek bij het Gerecht indienen van stukken. Zo worden conclusies van antwoord, repliek, dupliek en dergelijke gewisseld tijdens een zogenoemde rolzitting. Niet heel erg spannend, maar als de advocaat dat zelf doet kost het wel tijd en dus geld. De mogelijkheid van samenwerking met andere advocaten inzake rolwerkzaamheden laat ik hier verder onbesproken.

Stel dat een rolzitting drie uur duurt, dan maakt het wat uit of je voor één cliënt een stuk indient of voor twintig cliënten. In het eerste geval zou je kunnen inschatten hoe laat jouw zaak waarschijnlijk aan de beurt is en dan hoef je misschien maar een (klein) half uurtje aanwezig te zijn (al kun je pech hebben), en in het tweede geval ben je de volle drie uur aanwezig.

Het is zaak, als een advocaat rolwerk in rekening brengt, dat diligent te doen, zodat de cliënt daar niet onevenredig voor betaalt. De advocaat die drie uur aanwezig is voor twintig cliënten, zou bijvoorbeeld zijn tijd over die twintig cliënten kunnen verdelen, en wellicht ook (als hij kantoorkosten in rekening brengt) een deel van de tijd niet in rekening brengen. Maar wat moet de advocaat doen die een vol uur bij de rolzitting aanwezig is voor één cliënt, waarvoor hij uiteindelijk maar één minuut daadwerkelijk een rolhandeling verricht, namelijk het indienen of in ontvangst nemen van een processtuk? Die vraag is niet in algemene zin te beantwoorden, maar de betrokken advocaat zou zich wel de vraag moeten stellen wat een redelijk bedrag zou zijn om in rekening te brengen.

De Raad van Toezicht te Curaçao (de advocatentuchtrechter in eerste aanleg) heeft in een beslissing van 17 juni 2016 (75649-K-B) overwogen dat het in rekening brengen van uitstelverzoeken en het dienen van stukken tegen een uurtarief van ANG 281,25 exclusief 6% omzetbelasting en 6% kantoorkosten, buitensporig hoog is.

Uit de uitspraak is niet af te leiden waaruit de in rekening gebrachte werkzaamheden precies hebben bestaan, maar de uitspraak zou advocaten in ieder geval tot nadenken moeten stemmen over de vraag of en in welke mate rolwerkzaamheden in rekening worden gebracht.

Karel Frielink
(22 juni 2016)

.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.