TEVEEL INTERIMDIVIDEND UITGEKEERD

Verplichting tot terugbetalen

In artikel 2:118/218 BW (BES, Curaçao en St. Maarten) is vastgelegd dat in onmiddellijke samenhang met de goedkeuring van de jaarrekening, de algemene vergadering of een ander bij de statuten aangewezen orgaan van de NV of BV beslist over de uitkering of inhouding van de uit die jaarrekening blijkende winst en over het doen van andere uitkeringen ten laste van het uit die jaarrekening blijkende eigen vermogen. Dit betreft de jaarlijkse dividenduitkering. De algemene vergadering (of een ander bij de statuten aangewezen orgaan) kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van een lopend boekjaar …
Read the rest »

28
Jan 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

NO DERIVATIVE ACTION IN ST. MAARTEN

A claim based on tort is possible though

St. Maarten law does not provide for a derivative action. According to Section 2:3 subsection 1 of the St. Maarten Civil Code, for the purposes of patrimonial law (i.e. the law of property, rights and interests and the law of obligations) a legal person (e.g. an NV or BV) is equated with a natural person, except where this would be contrary to the law.

Said Section prevents (majority and minority) shareholders from claiming damages from a third person (including current or former members of the management board and co-shareholders) for any damage …
Read the rest »

19
Jul 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HOE BEOORDEEL JE EEN KANDIDAAT-COMMISSARIS?

Voer voor de corporate governance-discussie

Aan de Amigoe van 18 juni 2014 ontleen ik het volgende citaat: “Op Curaçao heeft een openbare aanbesteding voor aannemers geen toegevoegde waarde en is het ook niet doelmatig, gezien het beperkt aantal capabele aannemers op het eiland. Dit meldt minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) in een brief die hij naar de Raad van Ministers (RvM) heeft gestuurd en waarin hij melding maakt van zijn voorstel om geen openbare aanbesteding te houden voor het uitbesteden van de projecten die vallen onder de Inhaalslag Onderhoud Openbare wegen Curaçao.”

Als we de eerste …
Read the rest »

19
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

VADER-DIRECTEUR BEVOORDEELT ZICHZELF EN ZIJN ZONEN

Onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke crediteuren

Het gaat financieel slecht met een bouwbedrijf in Nederland. Er is nog wel wat geld, maar lang niet genoeg om alle crediteuren te betalen. Het bouwbedrijf hangt onder een andere vennootschap, een zogeheten holding. Vader is daarvan de enig directeur en zijn zoons zijn, net als hij, voor hun managementfee afhankelijk van holding. De holding is de bestuurder van het bouwbedrijf.

En wat doet vader? Hij zorgt ervoor dat het bouwbedrijf substantiële sommen geld overmaakt naar de holding. De crediteuren van het bouwbedrijf hebben daardoor het nakijken. Die betalingen hadden betrekking op de managementfees …
Read the rest »

05
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

OVER DE UITVAARTONDERNEMER DIE NIET WILDE STOPPEN

Geen concurrentiebeding, wel onacceptabele concurrentie

Meneer A heeft een goed draaiende uitvaartonderneming. Met zijn onderneming is hij in een bepaalde regio in Nederland actief. Meneer B is ook uitvaartondernemer, maar actief in een andere regio in Nederland. Meneer A verkoopt op enig moment zijn onderneming aan meneer B. Onderdeel van de koopovereenkomst is dat meneer A zich verplichtte om in persoon beschikbaar te zijn voor het regelen van uitvaarten tegen een vergoeding van € 600,- per uitvaart.

Na een tijdje ontdekt meneer B dat meneer A actief is in de regio waarin hij ook vóór de verkoop van zijn onderneming …
Read the rest »

02
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

NEW CORPORATE CODE SINT MAARTEN

Various matters not yet discussed here

As per April 1, 2014 the amended Corporate Code (Book 2 Civil Code) of St. Maarten entered into force. The prohibition of appointing Supervisory Directors besides a ‘one-tier Board’ has been deleted (Article 2:19 paragraph 1 Corporate Code). Supervisory Directors being a legal entity are allowed to a limited extent (Article 2:19 paragraph 3 Corporate Code).

For the NV and the BV the law determines who has the right to attend meetings (Article 2:129/229 Corporate Code). Unfortunately, in this connection no attention is given to the holders of depositary receipts for shares. In the …
Read the rest »

31
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LEZING NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT SINT MAARTEN

Nieuw Boek 2 BW en nieuw personenvennootschapsrecht

Op verzoek van de Orde van Advocaten te Sint Maarten heb ik op 21 mei 2014 in de Flamboyantzaal van het Courthouse te Sint Maarten een lezing gegeven voor de rechterlijke macht en de advocatuur. De lezing ging over enkele van de wetswijzigingen die in Sint Maarten op 1 april 2014 van kracht zijn geworden.

Er is een herzien Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Rechtspersonen) ingevoerd en een nieuwe regeling inzake de personenvennootschappen. Mijn verhaal is hier te lezen.

Karel Frielink (advocaat)

(30 mei 2014)

.

 

30
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

AMENDED SINT MAARTEN LEGISLATION ON CONFLICTING INTEREST

The new law gives shareholders more freedom

As per April 1, 2014 the amended Corporate Code (Book 2 Civil Code) of St. Maarten entered into force. Among other things, the provisions with regard to conflicting interest have been thoroughly reviewed and strongly curtailed.

The basic rule provides that the authority with regard to legal acts in connection with lawsuits against a Managing Director rests with the Supervisory Board. If the company has no Supervisory Board, this authority rests with the general meeting or a person or body to be appointed by the general meeting for that case. With regard to …
Read the rest »

27
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

REVISED SINT MAARTEN LEGISLATION ON DIRECTORS’ LIABILITY IN BANKRUPTCY

Improper bookkeeping may result in liability

As per April 1, 2014 the amended Corporate Code (Book 2 Civil Code) of St. Maarten entered into force. Among other things, the provisions with regard to Managing Director’s liability have been improved.

In the event of the bankruptcy of the legal entity each Managing Director is jointly and severally liable to the estate for the deficit being the amount of the debts insofar as they cannot be settled by liquidation of the other assets if apparent improper management had been involved and it is plausible that this is a major cause of the …
Read the rest »

24
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

NEW SINT MAARTEN LEGISLATION ON CORPORATE REPRESENTATION

Restrictions in managing authority work through into the representative authority

As per April 1, 2014 the amended Corporate Code (Book 2 Civil Code) of St. Maarten entered into force.

Restrictions of the managing authority can arise from a by-law or a corporate agreement. Individual Managing Directors exercise their powers with due observance of the resolutions of the Management Board (Article 2:8 paragraph 2 Corporate Code). Subject to restrictions arising from the law or the Articles of Association, the legal entity is represented by the Management Board. If there are multiple Managing Directors the legal entity is represented by each Managing …
Read the rest »

20
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

OUTBOUND MERGER INTRODUCED IN SINT MAARTEN

Outbound mergers now possible

As per April 1, 2014 the amended Corporate Code (Book 2 Civil Code) of St. Maarten entered into force.

The possibility already existed that in connection with a merger, a foreign legal entity as the disappearing legal entity merges with a comparable legal form of the Corporate Code of St. Maarten on the condition that the law governing that foreign legal entity is not incompatible with the merger and the manner in which it is brought about (Article 2:323a BW; ‘inbound ’).

It has now also become possible that a legal entity within the sense of the …
Read the rest »

18
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DE PERSONENVENNOOTSCHAP IN SINT MAARTEN (II)

Continuïteit is uitgangspunt

Wat betreft de uittreding van één of enkele vennoten wordt hier opgemerkt dat de wet continuïteit van de vennootschap tot uitgangspunt neemt. In de wet is bepaald in welke gevallen de vennootschap jegens de betrokken vennnoot wordt ontbonden, dus wanneer sprake is van relatieve ontbinding (art. 7:818 lid 1 BW). Vereist is wel dat er minimaal twee vennoten overblijven. De goederenrechtelijke regeling bij een dergelijke uittreding is in een afzonderlijk artikel vastgelegd (art. 7:821 BW).

Ik wijs er nog even op dat de vennootschap na ontbinding (dus bij discontinuïteit) moet worden vereffend, maar dat die vereffening onder …
Read the rest »

17
May 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments