OVERZICHT PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN

Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Aruba

Aruba kent de naamloze vennootschap (NV), de Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV), de Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VBA), de vereniging, de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. De NV is geregeld in het Wetboek van Koophandel van Aruba en daarin is sedert 1 juli 1988 ook de AVV geregeld. Op 1 januari 2009 is de VBA geïntroduceerd met het van kracht worden van een gelijknamige landsverordening. Bij de VBA is het mogelijk om te kiezen voor een monistisch (one tier) of dualistisch (two tier) bestuursmodel.

De vereniging is geregeld in de …
Read the rest »

19
Apr 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

IMPACT OF LIABILITY TO THE DIRECTOR OF THE DIRECTOR

Curaçao law cannot ‘break through’ to a legal relationship governed by foreign law

Under Section 2:17 subsection 1 of the Curaçao Civil Code, the liability of a legal entity as a managing director of another legal entity (the direct or 1st degree director) also rests jointly and severally on each person who at the time this liability arose for the legal entity was its managing director (the indirect or 2nd degree director). It applies to this indirect managing director as it applies to the direct managing director that he will not be liable if he can prove that he cannot …
Read the rest »

01
Apr 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LANDSVERORDENING OPTIMALISERING OVERHEIDSGELIEERDE ENTITEITEN

Landsverordening bange bestuurders?

Hierna volgen samengevat enkele punten uit de PAO-cursus die ik op 17 maart 2016 heb gegeven. De hele tekst is te vinden door hier te klikken. Op pagina 14 begint het stuk over het ontwerp van de landsverordening.

Op 15 september 2015 is het ontwerp van de ‘Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten’ bij de Staten van Curaçao ingediend. De titel van het ontwerp klinkt goed: wie zal er immers tegen optimalisering zijn? Helaas is de inhoud van het ontwerp (beduidend) minder aantrekkelijk dan de titel.

Er komen specifieke normen voor Boek 2 BW-vennootschappen waarin het …
Read the rest »

18
Mar 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

CONSULTATIE CODE CORPORATE GOVERNANCE NEDERLAND

Commissie presenteert voorstel

De (Nederlandse) Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft vandaag een zogeheten consultatiedocument gepresenteerd. Daarin staan voorstellen voor herziening van de Nederlandse corporate governance code.

Alle belanghebbenden en geïnteresseerden worden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de herziening van de Code. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een herziening van de Code.

Kennisneming van de voorstellen (dat kan door hier te klikken) kan ook voor de discussies in Aruba, Curaçao en St. …
Read the rest »

11
Feb 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DISCHARGING THE MANAGEMENT BOARD

Only for matters evident from the accounts

The shareholders of a Dutch Caribbean limited liability company (NV or BV) may provide a discharge (décharge) to members of the management board for matters evident from the annual accounts, or matters otherwise made known to the general shareholders meeting. This is a standard item on the agenda for shareholders meetings at which a company’s annual accounts are adopted.

The aim of this discharge is that the company generally has no longer a legal cause of action against a management board member.

The effect of a discharge is limited. A discharge does not …
Read the rest »

18
Jan 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Symposium Sint Maarten 1 december 2015

Het Ministerie van Justitie te Sint Maarten en de Orde van Advocaten te Sint Maarten hebben op 1 december 2015 een symposium over Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten georganiseerd.

De sprekers waren prof.mr. Peter van Schilfgaarde, prof.mr. Gerard van Solinge, mr. Jeroen Eichhorn en ikzelf. Mijn bijdrage ging over bestuurdersaansprakelijkheid. De tekst van mijn bijdrage is hier te vinden. Wat ik over het recht van St. Maarten te melden heb geldt ook voor Aruba, Curacao en de BES-eilanden.

Karel Frielink

(3 december 2015)

.

 Read the rest »

03
Dec 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HET BESTUUR VAN EEN RECHTSPERSOON

Het belang van de rechtspersoon moet worden gediend

De taakvervulling door een bestuurder van een (privaatrechtelijke) rechtspersoon is niet vrijblijvend. Op de bestuurder rust een inspanningsverplichting. In artikel 2:8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden) is een belangrijke norm voor die taakvervulling vastgelegd:

Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de rechtspersoon en, voor zover daarvan sprake is, de met deze verbonden onderneming.

Die norm geldt overigens ook in Aruba.

Er bestaat natuurlijk niet zoiets als ‘het’ belang van de rechtspersoon. Er is bijna altijd sprake van …
Read the rest »

28
Nov 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LIABILITY OF COMPANY DIRECTORS

No derivative suit

It is considered a general rule of Dutch Caribbean corporate law that the management board (a.k.a. board of directors) must act in the best interests of the company (an NV or BV) in the performance of its duties, even when acting on instructions from others (e.g. shareholders). This includes the interests of the shareholders, the employees and, according to most legal writers, the creditors of the company.

Under the Civil Codes of Curacao, St. Maarten and the BES-islands (Bonaire, St. Eustatius and Saba), directors of a limited liability company (naamloze vennootschap or besloten vennootschap) are personally and …
Read the rest »

18
Nov 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

SHAREHOLDER APPROVAL REQUIRED FOR SELLING ALL ASSETS

In particular circumstances this rule may be set aside

Generally speaking, the management board of a company (NV or BV) is not entitled to sell the company’s business or a substantial part thereof, without the approval of the shareholders’ meeting. The Enterprise Chamber of the Court of Appeal in Amsterdam confirmed this in its decision of 27 February 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:597; JOR 2014, 160). According to the Court, (the managing board of) a legal entity that intends selling all shares in its subsidiaries must observe the requirements for adopting a resolution to liquidate that entity.

According to Section 2:7(2) of the Civil …
Read the rest »

11
Nov 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

KNOWLEDGE CEO CAN BE IMPUTED TO CORPORATION

Interesting opinion of the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit

Knowledge can be both actual and constructive. The question is under what circumstances actual knowledge, for instance the CEO’s knowledge, can be imputed to the corporation. This question was addressed by the Ninth Circuit in its opinion of 23 October 2015 (securities class action lawsuit against ChinaCast Education Corporation et al).

Summary (prepared by court staff):

Reversing the dismissal of a securities fraud claim, the panel held that a CEO’s fraud could be imputed to his corporate employer, even though his alleged embezzlement and misleading …
Read the rest »

26
Oct 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

CORPORATE GOVERNANCE AND STATE-OWNED ENTERPRISES

Speech Karel Frielink – Conference of the Caribbean Ombudsman Association

Ladies and Gentlemen!

I have only half an hour, so I won’t travel back in time to the early days of mankind. I just start with Plato (427 – 347 B.C.E.). You may have heard of this philosopher. And of ‘Platonic love ’ of course. Plato himself mistrusted and generally advised against physical expressions of love.

Ladies and gentleman, we are real people. Human beings of flesh and blood. We are no zombies! So I imagine that Plato would have advised people like you and me: “govern yourself, put restrictions …
Read the rest »

19
Oct 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

NO DERIVATIVE ACTION IN CURACAO

A claim based on tort is possible though

Curaçao corporate law does not provide for any derivative suit mechanism (and neither do the laws of Aruba, St. Maarten and the BES-islands). This matter was first decided in the cases of Poot v. ABP, Hoge Raad (Dutch Supreme Court) 2 December 1994, NJ 1995, 288, and Constance et al. v. Noro et al., Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (Joint Court of Appeal of the Netherlands Antilles and Aruba) 13 December 1994, SJD 1994, 498.

However, a shareholder suffering derivative damage may commence proceedings against, for instance, …
Read the rest »

02
Sep 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments