OVERHEID EN OVERHEIDSBEDRIJVEN

Een hybride vorm werkt niet

Al meer dan eens heb ik aangegeven dat de verhouding tussen de overheid (het Land Curaçao) en de overheidsvennootschappen soms een moeizame is. Wat mij betreft moet de overheid een duidelijke keuze maken: óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een overheidsdienst en onder directe verantwoordelijkheid van een minister (en dan is iedereen ambtenaar) óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een vennootschap (NV of BV), maar dan moeten die ook zoveel mogelijk buiten de politieke invloedssfeer worden gehouden. De huidige situatie heeft een hybride karakter: er is wel gekozen …
Read the rest »

03
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ONDERNEMING EN BEHOORLIJK BESTUUR

Corporate governance is geen toverformule

Al decennialang wordt gesproken en geschreven over (good) corporate governance. En er zijn ook talloze omschrijvingen bedacht. In de kern gaat het er om dat de diverse organen van een vennootschap (bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering) behoorlijk functioneren, zowel formeel als inhoudelijk.

Corporate governance speelt niet alleen bij overheidsvennootschappen en bij beursvennootschappen, maar is ook in de private sector van belang. Wat behoorlijk functioneren precies inhoudt weten we niet. Wat onbehoorlijk functioneren inhoudt weten we wel (ongeveer). Aan de hand van een eenvoudig geval bespreken we kort de rol van …
Read the rest »

25
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HET FAMILIEBEDRIJF

PAO-Intensief cursus

In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde PAO-intenstief cursus “Actualiteiten Ondernemingsrecht” heb ik als docent een bijdrage geleverd over het onderwerp “Het familiebedrijf“.

Vanuit juridisch perspectief komen enkele onderwerpen die met het familiebedrijf samenhangen aan de orde. Om te beginnen wordt kort stilgestaan bij de wijzigingen in Nederland die in 2012 en 2013 zijn doorgevoerd (flex-BV en Wet bestuur en toezicht). Daarna wordt stilgestaan bij het monistisch bestuursmodel en in het verlengde daarvan bij het toezicht op en de adviserng van familiebedrijven.

Vervolgens komen enkele juridische instrumenten in het …
Read the rest »

14
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING VAN EEN NV OF BV

Omzetting kan niet binnen het Koninkrijk

Gelijk een natuurlijke personen (tot op zekere hoogte) van geaardheid kan veranderen en kan worden omgebouwd, hoeft ook een Curaçaose NV of BV zijn dagen niet noodzakelijk in de bij oprichting gekozen vorm te slijten. Een NV of BV kan zich omzetten in een andere rechtsvorm in Curaçao of in een buitenlandse rechtsvorm met als gevolg dat de NV of BV uit de Curaçaose rechtssfeer verdwijnt. Vroeger werd in dit verband over zetelverplaatsing gesproken.

De grensoverschrijdende omzetting is een aparte figuur, want de vennootschap is in het ene land opgericht en zet zich dan om …
Read the rest »

11
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DIRECTORS’ LIABILITY REVISITED

People keep asking questions about this topic

Generally, in Curaçao (as well as in Aruba, St. Maarten and the BES islands) liability may arise in the event a managing director is found to be seriously negligent (‘hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt’) in fulfilling his tasks as member of the management board of a legal entity (NV, BV, foundation or association).

Section 2:8 subsection 3 of the Curaçao Civil Code (‘CCC‘) provides that in performing its duties the management board is focused on the interest of the legal entity and its associated business operations, insofar as they exist. This …
Read the rest »

10
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

KEEPING ACCOUNTS OF A LEGAL ENTITY IN CURAÇAO

Rights and obligations must be known at all times

Section 2:14 subsection 1 of the Curaçao Civil Code (‘CCC’) provides that every director of a legal entity (NV, BV, foundation or association) is obliged towards the legal entity to perform the duties properly within the sphere of his activities. If there is only one director, the sphere of his activities covers all the duties.

Section 2:15 subsection 1 CCC provides that the management board is obliged to keep accounts of the financial position of the legal entity and of everything with regard to the activities of the legal entity, according …
Read the rest »

06
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DOORBRAAK VAN AANSPRAKELIJKHEID

Rechtspersoonlijkheid kan soms worden genegeerd

Naamloze en besloten vennootschappen hebben rechtspersoonlijkheid. Ze worden onder meer opgericht om de risico’s van commerciële activiteiten te beperken. Degene die een fabriek start om autobanden te produceren, weet dat daaraan risico’s zijn verbonden. Als hij als eenmanszaak opereert en het komt tot een faillissement, dan is hij met zijn gehele privévermogen aansprakelijk.

Drijft hij de onderneming in de vorm van een bijvoorbeeld een BV en komt het tot een faillissement, dan wordt zijn privévermogen daardoor niet geraakt, in die zin, dat de curator en de schuldeisers van de BV zich niet op zijn privégoederen …
Read the rest »

01
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

A CORPORATION AND ITS ALTER EGO

Piercing or lifting the corporate veil

As a general rule under Curaçao law, shareholders of corporate entities with limited liability do not risk more than their capital contribution. Such shareholders cannot be held liable for their corporations’ debts or obligations. These corporations are recognized as legal entities separate from their shareholders and managing directors. However, in exceptional cases, the veil of limited liability is pierced and a corporation’s debts or obligations are attributed to the shareholder, which may be a parent corporation.

The distancing of shareholder from corporation allows for individuals to engage in business while limiting their personal liability …
Read the rest »

28
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GOVERNMENT-OWNED COMPANIES

Opposing views on political influence

Few people would argue that the rules issued by the state (government) must also be correctly and strictly observed by that same state. It cannot be well conceived that, for example, the police and Public Prosecutor’s Office (as instruments of the state) should be allowed to violate the law with impunity.

Though there may be very different opinions about the nature and the role of the state (particularly from a philosophical and jurisprudential viewpoint), here we address the question of how we should consider government-owned companies, and in particular, what level of influence the government …
Read the rest »

17
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

THE INCORPORATION OF A CURACAO LIMITED LIABILITY COMPANY

Incorporating an NV or BV is not a hassle

The act on corporate law (Book 2 Curaçao Civil Code) governs the NV (‘public limited liability company’) and BV (‘private limited liability company’). These companies can be used for group finance or holding activities, (international) joint-ventures, funds, structured finance, as a Curaçao Trust and for “plain-vanilla” (local) activities.

A notarial deed is required for the formation of an NV or BV and for any amendment to articles of association (a.k.a. articles of incorporation). Formation can however, be very quick (within one or two days if necessary) and does not require many …
Read the rest »

14
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

CONSULTATIE GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING

Voorstel wetswijziging in Nederland

Vandaag is in Nederland ter consultatie een Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen gepresenteerd.

Het ambtelijk voorontwerp bevat een regeling waarmee voorwaarden worden gesteld voordat een grensoverschrijdende omzetting van een naamloze of besloten vennootschap in een buitenlandse kapitaalvennootschap kan plaatsvinden (outbound) en omgekeerd (inbound). Voorts bevat het voorontwerp een wijziging van de regeling voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen.

Een grensoverschrijdende omzetting kan de belangen van crediteuren, (minderheids-) aandeelhouders en werknemers van de om te zetten NV of BV schaden. Om deze belangen te beschermen, bevat de regeling voorwaarden voordat een grensoverschrijdende …
Read the rest »

31
Jan 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE EN OMZETTING SINDS 10-10-10

Publicatie in het Caribisch Juristenblad

In het Caribisch Juristenblad (2013/4, p. 3-9) verscheen mijn artikel Grensoverschrijdende fusie en omzetting na 10-10-’10.

De staatkundige herziening binnen het Koninkrijk der Nederlanden die op 10 oktober 2010 zijn beslag heeft gekregen, is ook van belang voor de grensoverschrijdende fusie en de grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen (NV’s en BV’s). De bestaande regelgeving maakt fusie en omzetting binnen het Koninkrijk nodeloos ingewikkeld. Daarom wordt voor harmonisatie gepleit.

Karel Frielink Attorney (Lawyer) / Partner

(30 January 2014)

.

30
Jan 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments