OFFERING SECURITIES FROM CURACAO AND ST. MAARTEN

About the obligation to publish a prospectus

The legal regulations in connection with the law providing for financial supervision are materially identical in Curaçao and Sint Maarten. For convenience sake we will mainly refer to Curaçao below.

The search for a prospectus requirement in the law on supervision will be in vain. The National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators (Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs: ‘Ltba’) prohibits everybody in Section 3 subsection 1 from asking or obtaining in or from Curaçao funds or other assets in order to participate in an investment institution – which has not …
Read the rest »

11
Feb 2015
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

ARREST HOF AMSTERDAM IN FORTIS-ZAAK

Beleggers misleidend en onvolledig geïnformeerd

Door het Gerechtshof te Amsterdam is op 29 juli 2014 arrest gewezen in de zaak die door onder andere de (collectieve belangen) stichting Fortis Effect was aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en Ageas N.V. (voorheen Fortis). De uitspraak is hier integraal te lezen (ECLI:NL:GHAMS:2014:3005).

Omdat het een erg lang arrest betreft en een complexe zaak, volgt hierna eerst de tekst van het persbericht zoals verspreid door Hof Amsterdam:

Persbericht

Fortis aansprakelijk voor misleidende mededelingen in 2008

Fortis heeft in 2008 beleggers misleidend en onvolledig geïnformeerd, zodat aandeelhouders recht hebben op schadevergoeding, zo heeft het …
Read the rest »

29
Jul 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

DE RENTESWAP

Een derivaat met risico’s

Er waren tijden dat je als ondernemer een langlopende lening kon afsluiten tegen een (relatief) lage vaste rente. Maar de tijden zijn veranderd. Leningen worden voor kortere periodes afgesloten en hebben veelal een variabele rente. Dat de rente variabel is betekent dat die kan stijgen, waardoor voor de ondernemer de kosten van de lening ook toenemen. Het risico dat de rente stijgt, kun je afdekken door een renteswap te kopen.

Stel dat je als ondernemer een lening afsluit met de bank voor vijf jaar. De lening heeft een variabele rente, die dus kan dalen, maar ook …
Read the rest »

11
Jun 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

TRUST INTRODUCED IN SINT MAARTEN

Brief summary of several of the powers and obligations of a Trustee

On April 1, 2014, new legislation entered into force pursuant to which it is now possible to set up a trust, similar to the trust in Anglo-Saxon common law jurisdictions, in St. Maarten (a civil law jurisdiction). Similar legislation entered into force in Curaçao on January 1, 2012.

The St. Maarten Trust could serve as an important tool for various financial and commercial transactions: as a security agent, for tax and estate planning, as a pension or investment fund, asset protection, voting structures, promoting cultural, academic and charitable …
Read the rest »

15
May 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (III)

De zorgplicht als vage norm

Verrassingsrechtspraak kan onaangenaam zijn. Een geregeld gehoorde klacht is dat niet altijd op voorhand duidelijk is welke verplichtingen nu precies uit de (in het effectenrecht zo relevante) zorgplicht voortvloeien in een concrete situatie, terwijl de rechter inzichten en normen van vandaag op handelen en nalaten in het verleden toepast. Je kunt dus onverwacht met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. Dit raakt de legitimatie van rechtspraak. Als het gaat om rechtsnormen die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd wordt op voorhand duidelijkheid verschaft, terwijl de rechter in veel gevallen die duidelijkheid pas achteraf verschaft. Het oordeel van de …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (II)

Een bijzondere zorgplicht?

We gaan even terug in de tijd. De zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JOR 2003, 199 inzake Kouwenberg v Rabobank) vindt zijn oorsprong in transacties die in 1987 werden verricht.

Blijkens het arrest handelde de betreffende belegger sinds 1983 in aandelen en sinds 1984 in opties. In laatstgenoemd jaar heeft hij een ‘Verklaring inzake Optiehandel’ ondertekend, waarin werd vastgelegd dat het (destijds bestaande) Reglement voor de Handel op de relatie tussen hem en de bank van toepassing zou zijn. De belegger verklaarde zich bewust te zijn van …
Read the rest »

14
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (I)

Bijzondere risico’s?

De belegger die 100 aandelen Wolters Kluwer koopt weet dat, afgezien van betaalde provisie, zijn maximale verlies de aanschafprijs is, namelijk wanneer de aandelen de waarde nihil bereiken. In zekere zin zal zijn verlies dan groter zijn, omdat hij het met de aankoop gemoeide bedrag bijvoorbeeld op een rentedragende rekening had kunnen zetten. Voor een dergelijke aandelentransactie geldt – en dat is een feit van algemene bekendheid – dat aan het beleggen in aandelen risico’s zijn verbonden en dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. Omdat een belegger vrij is in de wijze waarop …
Read the rest »

12
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

TRUSTKANTOREN VOORWERP VAN POLITIEK DEBAT

Met de reputatie van trustkantoren is niets mis

Trustkantoren vervullen een belangrijke functie ten behoeve van particulieren en bedrijven, maar genieten niet een met banken of verzekeraars vergelijkbare bekendheid. Trustkantoren lijken soms met een zekere mate van mystiek te zijn omgeven. Deze mystiek hangt ongetwijfeld samen met de link die doorgaans wordt gelegd tussen trustkantoren enerzijds en belastingplanning, belastingparadijzen en geheimhouding anderzijds. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Trustkantoren zijn zakelijke dienstverleners die opereren op onder meer financieel, juridisch, fiscaal en administratief terrein. Ze kunnen optreden als bestuurder, de administratie van vennootschappen voeren, belastingaangiften doen, betrokken zijn …
Read the rest »

02
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

STATUTORY FRAMEWORK FOR PROSPECTUS LIABILITY (II)

The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

The Netherlands

In the Netherlands there is a two-track law concerning prospectus liability as professor L. Timmerman calls it. There are two sets of rules supplementing the general doctrine of the wrongful act (Section 6:162 of the Dutch Civil Code (‘BW-NL‘):

 • the rules with regard to misleading and comparative advertising (Sections 6:194 – 6:196 BW-NL) and
 • the rules with regard to unfair commercial practices (wet oneerlijke handelspraktijken) (Sections 6:193a – 6:193j BW-NL)
 • 1. Misleading and comparative advertising (B2B)

  Section 6:194 subsection 1 BW-NL:

  “A person who with regard to goods or …
  Read the rest »

  30
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  STATUTORY FRAMEWORK FOR PROSPECTUS LIABILITY (I)

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

  That a prospectus must be approved (in the Netherlands and the BES Islands by the Authority for the Financial Markets, and in Curaçao and Sint Maarten by the Joint Central Bank of these countries) does not guarantee that the prospectus is not misleading. Therefore approval by the regulator does not entail a guarantee. The approval can be considered as an administrative approval contributing to better quality and more uniformity of the prospectuses.

  A prospectus is an offer or an invitation to make an offer directed to the general public or to …
  Read the rest »

  26
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  WHEN IS A PROSPECTUS REQUIRED?

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

  The Netherlands

  The legal system in the Netherlands has a European origin. We will not discuss this further here.* Chapter 5.1 of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht: ‘Wft’) includes the rules for offering securities.

  Section 5:2 Wft stipulates:

  “It is forbidden in the Netherlands to offer securities to the general public or to allow securities to be traded in a regulated market situated or operating in the Netherlands unless – with regard to the offering or the admission – a prospectus is generally available which has …
  Read the rest »

  23
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUS LIABILITY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands

  The Netherlands

  Since 11 January 2009 Rome II* has been applicable in the Netherlands with regard to the applicable law on non-contractual obligations. Rome II is not applicable in Curaçao, St. Maarten, Aruba and the BES Islands. This observation obviously does not exclude a certain reflex effect.

  Rome II applies to events causing loss occurring after 11 January 2009 (Section 31 Rome II). Non-contractual obligations, insofar as they are relevant here, involve obligations arising from (legal) obligations to pay compensation pursuant to a wrongful act (tort).

  In my opinion prospectus …
  Read the rest »

  20
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments