MAKING FUN OF LAWYERS

Makes me smile…

The image that people have of lawyers is usually determined by coincidences. This may be a personal experience with their own lawyer or that of the counterparty. But even more will the image be determined by the relatively small group of lawyers who get publicity.

A. Pitlo (Evolutie in het privaatrecht, [Evolution in private law] Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1972, p. 102) speaks with regard to certain lawyers about the ‘half-intellect’ that by intellectualism must succeed in being kept up towards the masses. Publications that are extremely critical of lawyers can date from any time and the first …
Read the rest »

28
Dec 2015
COMMENTS No Comments

BZSE – ST. MAARTEN DAY AD

No ship-jumpers!

Have you seen our ad in the newspaper earlier this week?

 

.

(13 November 2015)

.

13
Nov 2015
COMMENTS No Comments

CURACAO NORTH SEA JAZZ FESTIVAL 2015

CNSJ – The marquee musical event of the Caribbean 

 

Excellence, in both law and music,

is the art of playing with the Rules

 

CNSJ-BZSE-2015-Klein 

Let’s crack some ‘nuts’ now!

BZSE Attorneys at Law / Tax Lawyers / Mediation – Dutch Caribbean

(27 August 2015)

.

27
Aug 2015
COMMENTS No Comments

ADVOCATEN EN BELANGENVERSTRENGELING

Een advocaat moet onafhankelijk zijn

Van een advocaat wordt verwacht dat hij onafhankelijk is. Bij die onafhankelijkheid gaat het om een houding: de instelling van de advocaat tegenover zijn cliënt, maar ook tegenover het gerecht en in feite tegenover elke andere betrokken partij. Hij behoort de belangen van zijn cliënt te behartigen en zich niet door zijn eigenbelang te laten leiden. Hij mag evenmin de belangen behartigen van anderen als die in strijd zijn met het belang van zijn cliënt.

In de Gedragsregels voor Advocaten wordt dit uitgangspunt als volgt omschreven: “De advocaat mag zich niet met de behartiging van …
Read the rest »

14
Feb 2015
COMMENTS No Comments

SABBATICAL STARTED 1 OCTOBER 2014

Three months to reflect

My sabbatical started on the 1st of October 2014. I will start a new law firm in Curaçao on the 1st of January 2015. Check my blog for an update in December 2014.

In the meantime, if you want to contact me, please do so via kfrielink@bzselaw.com.

Karel Frielink

(1 October 2014)

.

01
Oct 2014
COMMENTS No Comments

CELEBRATING 25 YEARS AS A LAWYER

It is all about passion and commitment

Today I am celebrating that I was admitted to the Amsterdam Bar on 12 September 1989. I am a graduate of VU University in Amsterdam, 1989. After 8 years of practicing law for two different law firms in Amsterdam (one small, one large firm), I moved to Curaçao in October 1997. Currently, I belong to both the Amsterdam Bar (the Netherlands) and the Dutch Caribbean Bar.

I live in Curaçao (the Dutch Caribbean) with my wife, Carla, and our two daughters, Yvette and Pascale. Most people, including my clients, think that I am …
Read the rest »

12
Sep 2014
COMMENTS No Comments

FRIS EN FRUITIG

Over het verkopen van dorstlessers en advocaten

Waarom koopt iemand frisdrank A wel, frisdrank B niet en frisdrank C af en toe? Een kwestie van smaak? Zeker. Een kwestie van prijs? Dat ook. Een kwestie van kwaliteit (en de hoeveelheid of juist het ontbreken van schadelijke ingrediënten)? Niet zelden. Een kwestie van gemoedstoestand? Zal ongetwijfeld ook een rol spelen. Het gevoel dat iemand bij een product heeft? Ook dat lijkt mij een factor van betekenis.

Bewust of onbewust verdisconteren mensen de diverse aspecten die zij van belang vinden in hun aankoopbeslissing. Die afweging kan ook door iemand anders gemaakt worden, …
Read the rest »

28
Aug 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (VIII)

De utopische advocaat

Van de ideale advocaat moet een hoge mate van beschaving worden verwacht, alsook een hoge mate van geleerdheid en kundigheid. Een praktische instelling, taalvaardigheid en rhetorische bekwaamheid maken deel uit van de standaardbagage van de utopische advocaat. Hij wordt niet alleen gevreesd, omdat hij vlijmscherp analyseert, van logica gespeende redeneringen doorklieft en de belagers van de rechtsstaat doet verstenen, maar zowel vriend als vijand hebben eerbied voor zowel zijn inborst als zijn kunde.

Niet zelden zal de utopische advocaat het gevoel bekruipen dat hij in het debat met anderen graast op een schrale weide. Slechts weinigen die …
Read the rest »

31
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (VII)

De advocaat en ethiek

De bekende jurist Pitlo (A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1972, p. 102) spreekt ten aanzien van bepaalde advocaten over het ‘half-intellect’ dat zich door geleerddoenerij tegenover de massa staande moet zien te houden. De publicaties die uitermate kritisch zijn over advocaten zijn van alle tijden en de eerste dateren al van voor het oude Rome. In dit verband moet ook François Rabelais (1494-1553) worden vermeld en (min of meer op zijn voetspoor) Honoré Daumier (1808-1879). De spotprenten van Daumier in de serie ‘Les gens de justice’ zijn alom bekend.

Een advocaat …
Read the rest »

24
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (VI)

De advocaat in de wereld van Peter Stuyvesant

Wat is de wereld van ‘Peter Stuyvesant’? Enerzijds is er de historische persoon (ca. 1611-1672) die in 1635 in dienst trad bij de West-Indische Compagnie en die vanaf 1643 het koloniale bevel voerde over Aruba, Bonaire en Curaçao. Zijn naam is ook onverbrekelijk verbonden met ‘Nieuw Nederland’, een grondgebied waarop zich ook New York bevindt. Anderzijds is er het begrip ‘Peter Stuyvesant’ dat staat voor ‘glitter & glamour’: maatpakken, dure auto’s, mooie villa’s en een bijbehorende flamboyante levensstijl. De gelijknamige sigaret mag in dit rijtje niet ontbreken.

Over dit laatste, meer in …
Read the rest »

17
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (V)

De advocaat als taalvirtuoos

De taal is hét instrument van de advocaat. De taal gebruikt hij om afspraken vast te leggen, adviezen uit te brengen, processtukken te schrijven, sommatiebrieven te sturen, een pleidooi te houden of gesprekken met cliënten of wederpartijen te voeren, declaraties te versturen, kortom: om zijn vak uit te oefenen. Voor velen is wat advocaten opschrijven maar moeilijk te doorgronden. Dat komt onder meer doordat wet- en regelgeving nogal formeel en in indirecte vorm zijn geformuleerd, terwijl gebruik wordt gemaakt van tal van abstracte begrippen. Slechts een paar voorbeelden uit duizenden om dit te illustreren.

Het is …
Read the rest »

10
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (IV)

De advocaat als held van de rechtsstaat

Over de advocaat als held van de rechtsstaat kunnen we kort zijn. Tot op belangrijke hoogte kunnen we de advocaat aanmerken als de ultieme beschermer van de rechtsstaat. In de rechtsstaat neemt ‘de’ overheid een bijzondere plaats in: de overheid (de diverse wet- en regelgevende organen, al dan niet in de vorm van zelfstandige bestuursorganen) maakt niet alleen de regels waaraan wij ons moeten houden, maar beschikt ook over uiteenlopende machtsmiddelen om de naleving daarvan af te dwingen.

In het krachtenspel van opsporing en vervolging staat het individu, de verdachte, tegenover een groep …
Read the rest »

03
Jul 2013
COMMENTS No Comments