ADVOCATEN EN BELANGENVERSTRENGELING

Een advocaat moet onafhankelijk zijn

Van een advocaat wordt verwacht dat hij onafhankelijk is. Bij die onafhankelijkheid gaat het om een houding: de instelling van de advocaat tegenover zijn cliënt, maar ook tegenover het gerecht en in feite tegenover elke andere betrokken partij. Hij behoort de belangen van zijn cliënt te behartigen en zich niet door zijn eigenbelang te laten leiden. Hij mag evenmin de belangen behartigen van anderen als die in strijd zijn met het belang van zijn cliënt.

In de Gedragsregels voor Advocaten wordt dit uitgangspunt als volgt omschreven: “De advocaat mag zich niet met de behartiging van …
Read the rest »

14
Feb 2015
COMMENTS No Comments

SABBATICAL STARTED 1 OCTOBER 2014

Three months to reflect

My sabbatical started on the 1st of October 2014. I will start a new law firm in Curaçao on the 1st of January 2015. Check my blog for an update in December 2014.

In the meantime, if you want to contact me, please do so via kfrielink@bzselaw.com.

Karel Frielink

(1 October 2014)

.

01
Oct 2014
COMMENTS No Comments

CELEBRATING 25 YEARS AS A LAWYER

It is all about passion and commitment

Today I am celebrating that I was admitted to the Amsterdam Bar on 12 September 1989. I am a graduate of VU University in Amsterdam, 1989. After 8 years of practicing law for two different law firms in Amsterdam (one small, one large firm), I moved to Curaçao in October 1997. Currently, I belong to both the Amsterdam Bar (the Netherlands) and the Dutch Caribbean Bar.

I live in Curaçao (the Dutch Caribbean) with my wife, Carla, and our two daughters, Yvette and Pascale. Most people, including my clients, think that I am …
Read the rest »

12
Sep 2014
COMMENTS No Comments

FRIS EN FRUITIG

Over het verkopen van dorstlessers en advocaten

Waarom koopt iemand frisdrank A wel, frisdrank B niet en frisdrank C af en toe? Een kwestie van smaak? Zeker. Een kwestie van prijs? Dat ook. Een kwestie van kwaliteit (en de hoeveelheid of juist het ontbreken van schadelijke ingrediënten)? Niet zelden. Een kwestie van gemoedstoestand? Zal ongetwijfeld ook een rol spelen. Het gevoel dat iemand bij een product heeft? Ook dat lijkt mij een factor van betekenis.

Bewust of onbewust verdisconteren mensen de diverse aspecten die zij van belang vinden in hun aankoopbeslissing. Die afweging kan ook door iemand anders gemaakt worden, …
Read the rest »

28
Aug 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (VIII)

De utopische advocaat

Van de ideale advocaat moet een hoge mate van beschaving worden verwacht, alsook een hoge mate van geleerdheid en kundigheid. Een praktische instelling, taalvaardigheid en rhetorische bekwaamheid maken deel uit van de standaardbagage van de utopische advocaat. Hij wordt niet alleen gevreesd, omdat hij vlijmscherp analyseert, van logica gespeende redeneringen doorklieft en de belagers van de rechtsstaat doet verstenen, maar zowel vriend als vijand hebben eerbied voor zowel zijn inborst als zijn kunde.

Niet zelden zal de utopische advocaat het gevoel bekruipen dat hij in het debat met anderen graast op een schrale weide. Slechts weinigen die …
Read the rest »

31
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (VII)

De advocaat en ethiek

De bekende jurist Pitlo (A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1972, p. 102) spreekt ten aanzien van bepaalde advocaten over het ‘half-intellect’ dat zich door geleerddoenerij tegenover de massa staande moet zien te houden. De publicaties die uitermate kritisch zijn over advocaten zijn van alle tijden en de eerste dateren al van voor het oude Rome. In dit verband moet ook François Rabelais (1494-1553) worden vermeld en (min of meer op zijn voetspoor) Honoré Daumier (1808-1879). De spotprenten van Daumier in de serie ‘Les gens de justice’ zijn alom bekend.

Een advocaat …
Read the rest »

24
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (VI)

De advocaat in de wereld van Peter Stuyvesant

Wat is de wereld van ‘Peter Stuyvesant’? Enerzijds is er de historische persoon (ca. 1611-1672) die in 1635 in dienst trad bij de West-Indische Compagnie en die vanaf 1643 het koloniale bevel voerde over Aruba, Bonaire en Curaçao. Zijn naam is ook onverbrekelijk verbonden met ‘Nieuw Nederland’, een grondgebied waarop zich ook New York bevindt. Anderzijds is er het begrip ‘Peter Stuyvesant’ dat staat voor ‘glitter & glamour’: maatpakken, dure auto’s, mooie villa’s en een bijbehorende flamboyante levensstijl. De gelijknamige sigaret mag in dit rijtje niet ontbreken.

Over dit laatste, meer in …
Read the rest »

17
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (V)

De advocaat als taalvirtuoos

De taal is hét instrument van de advocaat. De taal gebruikt hij om afspraken vast te leggen, adviezen uit te brengen, processtukken te schrijven, sommatiebrieven te sturen, een pleidooi te houden of gesprekken met cliënten of wederpartijen te voeren, declaraties te versturen, kortom: om zijn vak uit te oefenen. Voor velen is wat advocaten opschrijven maar moeilijk te doorgronden. Dat komt onder meer doordat wet- en regelgeving nogal formeel en in indirecte vorm zijn geformuleerd, terwijl gebruik wordt gemaakt van tal van abstracte begrippen. Slechts een paar voorbeelden uit duizenden om dit te illustreren.

Het is …
Read the rest »

10
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (IV)

De advocaat als held van de rechtsstaat

Over de advocaat als held van de rechtsstaat kunnen we kort zijn. Tot op belangrijke hoogte kunnen we de advocaat aanmerken als de ultieme beschermer van de rechtsstaat. In de rechtsstaat neemt ‘de’ overheid een bijzondere plaats in: de overheid (de diverse wet- en regelgevende organen, al dan niet in de vorm van zelfstandige bestuursorganen) maakt niet alleen de regels waaraan wij ons moeten houden, maar beschikt ook over uiteenlopende machtsmiddelen om de naleving daarvan af te dwingen.

In het krachtenspel van opsporing en vervolging staat het individu, de verdachte, tegenover een groep …
Read the rest »

03
Jul 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (III)

Een advocaat met lef

Voordat wij in 1995 bij het toenmalige Loeff Claeys Verbeke kantoorgenoten werden (hij was daar partner en ik werd daar medewerker), was ik advocaat Allard Voûte al enkele keren in grote zaken tegengekomen. Een tegenstander van formaat. Maar ook een advocaat met sterk ‘eigen-zinnige’ trekken. Zo begonnen schikkingsonderhandelingen een keer met het door Allard afscheuren van de eerste bladzijde van een door mij zorgvuldig in concept opgestelde overeenkomst, omdat hij verkouden was en geen zakdoek bij zich had. Ik hoef niet uit te leggen wat er met dat voorblad gebeurde, behalve dan dat er op enig …
Read the rest »

26
Jun 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (II)

De advocaat als ambachtsman

Deze uitspraken zou je zomaar ergens kunnen horen: “De rechtenstudie is een stoffige studie. Je moet veel boeken lezen en vooral veel uit je hoofd leren. Maar gelukkig is het geen moeilijke studie. Het is zo’n beetje de makkelijkste studie om een academische graad te halen.” Is dit alles nu waar? Dat hangt er vanaf, en het hangt vooral van jezelf af. Voor ‘marginalisten’ en notoire ‘oppervlaktedenkers’ zal dit alles in meer of mindere mate wel opgeld doen. Maar betwijfeld mag worden of dit nu degenen zijn die over de juiste kwaliteiten beschikken om het ambachtelijke …
Read the rest »

19
Jun 2013
COMMENTS No Comments

DE ADVOCAAT (I)

De advocaat als redenaar

Zou je niet af en toe iets over advocaten en hun beroep op je weblog moeten zetten, vroeg laatst iemand aan mij. Een goed en vooral leuk idee! In de Engelstalige bijdragen aan mijn weblog zijn advocaten en hun beroep al ruimhartig aan bod gekomen. Daarom ga ik de komende weken, steeds op woensdag, een stukje in het Nederlands plaatsen. Deels zijn deze stukken al eerder gepubliceerd in ‘Twee Curacaose Meesters’ (2011) dat ik samen met Mirto Murray schreef, of zijn de onderwerpen in lezingen van mij aan orde gekomen. Vandaag iets over de advocaat als …
Read the rest »

12
Jun 2013
COMMENTS No Comments