Orde van Advocaten Curacao

De Orde

Informatie over de Orde van Advocaten te Curacao kan worden verkregen op de website van de Orde.

Deze pagina wordt sinds 12 december 2012 niet meer bewerkt.

.

Het bestuur tot 12-12-12 was als volgt samengesteld:

Karel Frielink – Deken

Paul van de Laarschot – Vice-Deken

Glenn Camelia – Penningmeester

Nerissa Romero – Secretaris

Persberichten, redes en standpuntbepalingen van de Orde

18 december 2008 – De Orde roept de politiek op een eerste corporate governance stap te zetten (zie daarover La Prensa, het Antilliaans Dagblad en de Amigoe).

7 januari 2009 – De Orde stuurt een brief aan de Raad van State van het Koninkrijk met betrekking tot de in het kader van het nieuwe staatsbestel voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid (zie ook de Amigoe, het Antilliaans Dagblad en de Vigilante).

9 januari 2009 – De Orde stuurt het Jaarplan 2009 naar de leden.

26 januari 2009 – De Orde stelt een Vertrouwenspersoon voor advocaat-stagiaires in.

22 april 2009 – De Orde heeft een standpunt ingenomen over de vraag of de uitoefening van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de toekomstige Minister van Justitie van Curacao om een vervolging te gelasten of een aangevangen vervolging te staken, aan voorafgaande toetsing door het Hof van Justitie moet worden onderworpen. De vraag wordt bevestigend beantwoord. Voor individuele burgers biedt dat immers een waarborg tegen willekeurige of door politieke motieven ingegeven vervolgingen. De Orde heeft dit standpunt in een peiling aan de leden voorgelegd. Uit die peiling blijkt dat een grote meerderheid voor en een kleine minderheid tegen dit standpunt is.

25 september 2009 – Rede van de Deken van de Orde van Advocaten Curacao ter gelegenheid van de installatie van vier rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Zie ook het Antilliaans Dagblad en Curacao Legal Portal.

15 januari 2010 – De Orde stuurt het Jaarplan 2010 naar de leden.

11 februari 2010 – De Orde van Advocaten van Curacao betreurt het dat het slechte betalingsgedrag van de overheid ten opzichte van pro deo-advocaten opnieuw heeft geleid tot een rechtszaak, maar steunt Advocatenkantoor Martina – dat zich gedwongen voelde deze stap te nemen – wel volledig. Zie hierover het Antilliaans Dagblad.

24 september 2010 – Rede van de Deken van de Orde van Advocaten Curacao ter gelegenheid van de installatie van vier rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Zie ook het Antilliaans Dagblad van 25 september 2010.

16 december 2010 en 19 december 2010 – De Orde van Advocaten heeft een tweetal persberichten verstuurd naar aanleiding van het feit dat twee minderjarige kinderen om 5 uur ‘s nachts van hun bed zijn gelicht en 10 uur lang op het politiebureau moesten verbijven. Hier is mogelijk sprake van  onrechtmatige vrijheidsberoving.

4 mei 2011: Lezing van de Deken Over advocaten, integriteit, identificatie en ongebruikelijke transacties – Zie bladzijde 3 en bladzijde 11 van het Antilliaans Dagblad van 6 mei 2011.

23 september 2011 – Rede van de Deken van de Orde van Advocaten Curacao ter gelegenheid van de installatie van vier rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.

22 maart 2012 – Persbericht van de Deken van de Orde inzake de door een advocaat publiekelijk gedane ernstige beschuldigingen aan het adres van het Hof van Justitie.

22 maart 2012 – Brief van de Orde van Advocaten Curacao aan de Voorzitter van de Staten van Curacao, de weledelgeleerde heer drs. I Asjes, inzake het ontwerp van de Landsverordening Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Lv BOB).

21 september 2012 – Rede van de Deken van de Orde van Advocaten Curacao ter gelegenheid van de installatie van drie rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba (zie daarover het Antilliaans Dagblad en de Amigoe van 22 september 2012, alsmede de twee artikelen in de Extra van 25 september 2012 (klik hier en klik hier)).

Het Burgerlijk Procesrecht moet beter (16 november 2012) – Lezing ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Orde van Advocaten Curacao