ENQUETE OVERHEIDSVENNOOTSCHAPPEN CURACAO

Kernoverwegingen beschikking Hof van 13 juni 2017

Op 13 juni 2017 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Curaçao een beschikking gewezen in de enquêteprocedure die door het openbaar ministerie was aangespannen tegen onder andere de overheidsvennootschappen Aqualectra en Refineria de Korsou (RdK). Dit betreft een beschikking in de tweede fase, waarin zowel het OM als Aqualectra een verzoek inzake vaststelling wanbeleid en het treffen van voorzieningen hebben ingediend.

Een kort overzicht van de feiten. De zaak draait om de wijze waarop de toenmalige regering van het Land Curaçao (10 oktober 2010 – 29 september 2012) en de door die …
Read the rest »

01
Jul 2017
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ENQUETEPROCEDURE OVERHEIDSVENNOOTSCHAPPEN CURACAO

Behandeling bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 5 juni 2013 heeft bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de behandeling plaatsgevonden van het verzoek van het Openbaar Ministerie om een enquête op grond van het Burgerlijk Wetboek van Curacao te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij de overheids NV’s Aqualectra, Curoil/Curgas en Refinería di Kòrsou (RdK). Klik hier voor de beschikking van het Hof van 15 juli 2013 en klik hier voor de Extra van 16 juli 2013.

Fundashon …
Read the rest »

06
Jun 2013
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments