BZSE ATTORNEYS AT LAW CURACAO

Counting down to 1 January 2015

As of its incorporation, BZSE Attorneys at Law and Tax Advisers (St. Maarten) has been active throughout the Dutch Caribbean: Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius and Saba. Quality, continuity and stability are the foundations of the personalized approach by BZSE. In both the civil law as well as in the tax practice, the attorneys and tax lawyers have many years of outstanding service in the Dutch Caribbean. Most of them have linked themselves permanently to Curaçao or St. Maarten.

A straightforward approach, as well as independence, integrity, quality, loyalty and team spirit are …
Read the rest »

15
Dec 2014
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

HOE BEOORDEEL JE EEN KANDIDAAT-COMMISSARIS?

Voer voor de corporate governance-discussie

Aan de Amigoe van 18 juni 2014 ontleen ik het volgende citaat: “Op Curaçao heeft een openbare aanbesteding voor aannemers geen toegevoegde waarde en is het ook niet doelmatig, gezien het beperkt aantal capabele aannemers op het eiland. Dit meldt minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) in een brief die hij naar de Raad van Ministers (RvM) heeft gestuurd en waarin hij melding maakt van zijn voorstel om geen openbare aanbesteding te houden voor het uitbesteden van de projecten die vallen onder de Inhaalslag Onderhoud Openbare wegen Curaçao.”

Als we de eerste …
Read the rest »

19
Jun 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

OVERHEID EN OVERHEIDSBEDRIJVEN

Een hybride vorm werkt niet

Al meer dan eens heb ik aangegeven dat de verhouding tussen de overheid (het Land Curaçao) en de overheidsvennootschappen soms een moeizame is. Wat mij betreft moet de overheid een duidelijke keuze maken: óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een overheidsdienst en onder directe verantwoordelijkheid van een minister (en dan is iedereen ambtenaar) óf activiteiten worden uitgeoefend in de vorm van een vennootschap (NV of BV), maar dan moeten die ook zoveel mogelijk buiten de politieke invloedssfeer worden gehouden. De huidige situatie heeft een hybride karakter: er is wel gekozen …
Read the rest »

03
Apr 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ONDERNEMING EN BEHOORLIJK BESTUUR

Corporate governance is geen toverformule

Al decennialang wordt gesproken en geschreven over (good) corporate governance. En er zijn ook talloze omschrijvingen bedacht. In de kern gaat het er om dat de diverse organen van een vennootschap (bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering) behoorlijk functioneren, zowel formeel als inhoudelijk.

Corporate governance speelt niet alleen bij overheidsvennootschappen en bij beursvennootschappen, maar is ook in de private sector van belang. Wat behoorlijk functioneren precies inhoudt weten we niet. Wat onbehoorlijk functioneren inhoudt weten we wel (ongeveer). Aan de hand van een eenvoudig geval bespreken we kort de rol van …
Read the rest »

25
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DE ZORGPLICHT VAN PROFESSIONELE PARTIJEN

Naleving van de zorgplicht is een vorm van risicobeheersing

Google het woord ‘zorgplicht’ en constateer dat je dit begrip in relatie tot uiteenlopende onderwerpen tegenkomt: sport, kinderopvang, leerlingen, cliënten, werknemers, gevangenen, afvalwaterzorg, krijgsgevangenen, hemelwaterzorg, huurauto’s, grondwaterzorg, bancaire en financiële dienstverlening, enz. enz. enz.

Ons recht is met de zorgplicht doordrenkt. Dat is niet iets van de afgelopen jaren. Een begrip als de ‘zorg van een goed huisvader’ treffen we al eeuwen aan. En die zorgplicht betreft, zoals we al zagen, allerlei uiteenlopende situaties. Ik noem er nog een paar: de zorg van een goed vruchtgebruiker, de zorg van de arts …
Read the rest »

13
Mar 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

DIRECTORS’ LIABILITY REVISITED

People keep asking questions about this topic

Generally, in Curaçao (as well as in Aruba, St. Maarten and the BES islands) liability may arise in the event a managing director is found to be seriously negligent (‘hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt’) in fulfilling his tasks as member of the management board of a legal entity (NV, BV, foundation or association).

Section 2:8 subsection 3 of the Curaçao Civil Code (‘CCC‘) provides that in performing its duties the management board is focused on the interest of the legal entity and its associated business operations, insofar as they exist. This …
Read the rest »

10
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GOVERNMENT-OWNED COMPANIES

Opposing views on political influence

Few people would argue that the rules issued by the state (government) must also be correctly and strictly observed by that same state. It cannot be well conceived that, for example, the police and Public Prosecutor’s Office (as instruments of the state) should be allowed to violate the law with impunity.

Though there may be very different opinions about the nature and the role of the state (particularly from a philosophical and jurisprudential viewpoint), here we address the question of how we should consider government-owned companies, and in particular, what level of influence the government …
Read the rest »

17
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

THE INCORPORATION OF A CURACAO LIMITED LIABILITY COMPANY

Incorporating an NV or BV is not a hassle

The act on corporate law (Book 2 Curaçao Civil Code) governs the NV (‘public limited liability company’) and BV (‘private limited liability company’). These companies can be used for group finance or holding activities, (international) joint-ventures, funds, structured finance, as a Curaçao Trust and for “plain-vanilla” (local) activities.

A notarial deed is required for the formation of an NV or BV and for any amendment to articles of association (a.k.a. articles of incorporation). Formation can however, be very quick (within one or two days if necessary) and does not require many …
Read the rest »

14
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ORDER OF THE COMMON APPEAL COURT OF CURACAO CONCERNING THE RIGHT TO INSTITUTE AN INQUIRY

The Appeal Court has taken several fundamental decisions

On 5 March 2013 the Common Court of Justice of Aruba, Curacao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba (case: Ghis 55769 – HAR 28/12) issued an order in connection with inquiry proceedings. This order contains three major considerations.

The right of legal entities (including public limited companies [NV] and private companies with limited liability [BV]) to institute an inquiry was introduced in Curacao on 1 January 2012. Almost immediately after this introduction an application for instituting inquiry proceedings was submitted to the Appeal Court. The facts …
Read the rest »

07
Mar 2013
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

BESCHIKKING INZAKE ENQUETERECHT GEMEENSCHAPPELIJK HOF CURACAO

Het Hof neemt enkele principiële beslissingen

Op 5 maart 2013 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zaak: Ghis 55769 – HAR 28/12) een beschikking in het kader van een enquêteprocedure gegeven. Drie belangrijke overwegingen worden hier genoemd.

Het enquêterecht voor rechtspersonen (waaronder naamloze en besloten vennootschappen) is in Curaçao op 1 januari 2012 ingevoerd. Vrijwel direct na de invoering is een enquêteverzoek bij het Hof ingediend. De feiten die aan dat verzoek ten grondslag zijn gelegd hebben betrekking op de jaren voorafgaande aan de invoering van het enquêterecht. …
Read the rest »

05
Mar 2013
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LECTURE ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Looking back on the future: the further development of corporate governance in Curaçao

A seminar on Checks and Balances in Corporate Governance on Curacao, was held on Thursday February 21st, 2013. More than 125 interested managing directors, supervisory directors, lawyers, accountants and other participants were in attendance.

The seminar was organized by the Board of financial supervision (College financieel toezicht – Cft), the Foundation Bureau for Supervision and Standardization Government Entities (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten – SBTNO) and the Dutch Caribbean Accountants Association (DCAA). I had the honor to speak on the present and future of the Corporate …
Read the rest »

28
Feb 2013
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GOVERNMENT AND CORPORATE GOVERNANCE (V)

Government drafted model articles of association

The first model articles of association date from March 15, 2011.

For criticism see: K. Frielink, Visie Land op overheids-NV’s verkeerd [Vision Country on government-owned NVs incorrect], Antilliaans Dagblad 15 April 2011, p. 16 and M.L. Alexander, F.B.M. Kunneman, L.G. Santine and R.J. in ’t Veld, Modelstatuten ten sterkste afgeraden [Model articles of association strongly discouraged], Antilliaans Dagblad 20 September 2011, p. 14-15. See also K. Frielink, Stop politieke benoemings- en ontslagcarrousel [Stop politicial appointment and dismissal merry-go-round], Antilliaans Dagblad 14 September 2010, p. 14-15.

In the meantime, the models for …
Read the rest »

21
Jun 2012
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments