AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOT

De Hoge Raad mag zich erover uitlaten

Eerst een stukje Nederlands recht. Een commanditaire vennootschap (CV) is een contractuele rechtsbetrekking tussen twee of meer (rechts)personen tot uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam, waarbij op basis van inbreng vermogensrechtelijk voordeel wordt nagestreefd. De CV (met meerdere beherende vennoten) is dan ook een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Die bijzonderheid bestaat hierin, dat de bedrijfsuitoefening mede voor rekening van één of meer stille vennoten (commandieten) geschiedt, die slechts risico lopen tot het bedrag van hun inbreng. De CV wordt dan ook wel ‘vennootschap bij wijze van geldschieting’ genoemd.


Read the rest »

26
Feb 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

DE HOGE RAAD GAAT OM

Faillissement VOF betekent niet automatisch faillissement vennoten

Decennia lang moest worden vastgehouden aan de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) tevens het faillissement van de individuele vennoten betekende (HR 14 april 1927, NJ 1927, blz. 725).

Bij arrest van 6 februari 2015 is de Hoge Raad echter omgegaan en heeft in een zaak die in Nederland speelde geoordeeld dat voor deze koppeling geen rechtvaardiging (meer) bestaat (ECLI:NL:HR:2015:251). De Hoge Raad motiveert het nieuwe standpunt als volgt:

3.4.1 Een vof heeft geen rechtspersoonlijkheid. Zij is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding strekkende tot de uitoefening van een bedrijf …
Read the rest »

19
Feb 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

KAREL FRIELINK NEW FRAUDNET MEMBER

Global network that can help victims

 

Karel Frielink has been appointed member of FraudNet for all six islands of the Dutch Antilles. FraudNet is a worldwide network of lawyers specialized in asset tracing and recovery. Set up in 2004 by the anti-crime arm of the International Chamber of Commerce, FraudNet currently numbers 70 members present in 62 countries, providing victims of fraud with the possibility of retaining the best asset recovery professionals in the targeted jurisdictions.

Following strict criteria set by its member-elected Standards and …
Read the rest »

17
Feb 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

ADVOCATEN EN BELANGENVERSTRENGELING

Een advocaat moet onafhankelijk zijn

Van een advocaat wordt verwacht dat hij onafhankelijk is. Bij die onafhankelijkheid gaat het om een houding: de instelling van de advocaat tegenover zijn cliënt, maar ook tegenover het gerecht en in feite tegenover elke andere betrokken partij. Hij behoort de belangen van zijn cliënt te behartigen en zich niet door zijn eigenbelang te laten leiden. Hij mag evenmin de belangen behartigen van anderen als die in strijd zijn met het belang van zijn cliënt.

In de Gedragsregels voor Advocaten wordt dit uitgangspunt als volgt omschreven: “De advocaat mag zich niet met de behartiging van …
Read the rest »

14
Feb 2015
COMMENTS No Comments

ICC FRAUDNET

The leading specialist international network of fraud and asset recovery lawyers

Organized and operating under the auspices of the Commercial Crime Services of the International Chamber of Commerce (ICC), FraudNet is a 24/7 international rapid deployment force that pries open the vault of bank secrecy and helps victims locate and recover their stolen assets with the same cyber powered speed, stealth, reach and proficiency as the most sophisticated global fraud network.

Fraudsters meet their match in FraudNet’s experienced team of civil asset recovery lawyers, investigators and forensic accountants, who creatively wield their own sophisticated legal and investigative tools to trace …
Read the rest »

13
Feb 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

OFFERING SECURITIES FROM CURACAO AND ST. MAARTEN

About the obligation to publish a prospectus

The legal regulations in connection with the law providing for financial supervision are materially identical in Curaçao and Sint Maarten. For convenience sake we will mainly refer to Curaçao below.

The search for a prospectus requirement in the law on supervision will be in vain. The National Ordinance on the Supervision of Investment Institutions and Administrators (Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs: ‘Ltba’) prohibits everybody in Section 3 subsection 1 from asking or obtaining in or from Curaçao funds or other assets in order to participate in an investment institution – which has not …
Read the rest »

11
Feb 2015
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

STRAIGHTFORWARD ATTORNEYS IN THE DUTCH CARIBBEAN: BZSE

Don’t miss your opportunity

Whether you live in Europe, Asia or the Americas, almost every attorney or law firm claims to be the best, the leading, etc. Why are they all trying so hard? And does this do the trick for you? Even more importantly, does your lawyer meet your expectations? What may you expect from your lawyer after all?

Law is a people’s issue. Clients prefer people to buildings. They are seeking assistance from an expert they can trust. An expert who is able to really listen and who actually adds value to their case.

A lawyer should attempt …
Read the rest »

02
Feb 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

TEVEEL INTERIMDIVIDEND UITGEKEERD

Verplichting tot terugbetalen

In artikel 2:118/218 BW (BES, Curaçao en St. Maarten) is vastgelegd dat in onmiddellijke samenhang met de goedkeuring van de jaarrekening, de algemene vergadering of een ander bij de statuten aangewezen orgaan van de NV of BV beslist over de uitkering of inhouding van de uit die jaarrekening blijkende winst en over het doen van andere uitkeringen ten laste van het uit die jaarrekening blijkende eigen vermogen. Dit betreft de jaarlijkse dividenduitkering. De algemene vergadering (of een ander bij de statuten aangewezen orgaan) kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van een lopend boekjaar …
Read the rest »

28
Jan 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ONGEPASTE UITLATINGEN OVER RECHTERS

Schorsing van vier weken

Een tegen een advocaat in Nederland ingediende klacht is ook in hoger beroep gehonoreerd. De advocaat is voor vier weken geschorst.

De Deken verweet de advocaat dat hij geen gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging van de Deken om over een melding van de President van de Rechtbank Oost-Brabant in overleg te treden, alsmede dat hij zich in zijn brief van 1 februari 2013 aan de President van de Rechtbank Oost-Brabant onnodig grievend heeft uitgelaten, en in strijd met de advocateneed en het gedragsrecht heeft gehandeld.

De advocaat in kwestie heeft op 10 januari 2013 namens …
Read the rest »

21
Jan 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

FACEBOOK EN DE VOORWAARDEN WAARMEE U INSTEMT

Facebook, privacy en copyrights

“Ik geef Facebook geen toestemming om mijn foto’s te gebruiken.” Overal op Facebook verschijnen dit soort berichten. Deze Facebookgebruikers zijn het niet eens met de voorwaarden waaronder zij van Facebook gebruik mogen maken. Persoonlijke gegevens en foto’s die zij op Facebook hebben geplaatst mogen van hen niet door Facebook worden gebruikt.

Wie zich aanmeldt bij Facebook aanvaardt de voorwaarden die Facebook heeft opgesteld. Die voorwaarden kunnen niet eenzijdig door de gebruiker worden gewijzigd. Het plaatsen van een tekst op een profielpagina waarin eenzijdig beperkingen aan Facebook worden opgelegd heeft juridisch dan ook geen waarde.

De voorwaarden van Facebook …
Read the rest »

21
Jan 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

VAN TOP TOT TEPEL

Opening debuuttentoonstelling Wim van Asselen

Dames en heren!

“Wat je ziet, dat ben ik! ”, zei Wim afgelopen week tijdens een interview op de Curaçaose radio. De verslaggever probeerde er achter te komen of achter het werk van Wim misschien een diepere betekenis schuiltgaat. Een boodschap, of ten minste een thema.

Maar nee. Van een diepere betekenis of filosofische bespiegeling moest Wim niets hebben. Je ziet wat je ziet, en dat is het!

Een kunstenaar van de koude grond. Een autodidact die na een arbeidzaam leven van enkele decennia in maart 2013 gewoon is begonnen met schetsen en tekenen: potlood, houtskool, pastelkrijt …
Read the rest »

18
Jan 2015
CATEGORY

Various

COMMENTS No Comments

THE CURACAO BAR ASSOCIATION

Something about the early period

The Curaçao Bar Association was established on Saturday 11 June 1977 in the Ala Blancaroom of the Curaçao Plaza Hotel. The Bar is an association (with corporate personality) for advocates (attorneys, lawyers) practicing on the island. Erich Zielinski was the first President of the Bar; he resigned on 11 July 1978. The initial Board consisted of W. Knoppel (Vice-President), A. Richardson (Secretary) and R. Daantje (Treasurer).

The invitation to the Bar’s inaugural meeting concluded with the following sentence: “Could you please enter the date now in your diary with the request to your secretary to …
Read the rest »

11
Jan 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments