HET DECLAREREN VAN ROLZITTINGEN

Tuchtuitspraak Raad van Toezicht Curaçao

Advocaten werken doorgaans op basis van een uurtarief. Daarover moeten zij aan het begin van de relatie goede afspraken met de cliënt maken. Als zich tijdens de behandeling van een zaak ontwikkelingen voordoen die tot een niet-voorziene kostenstijging voor de cliënt leiden, moeten zij tijdig in overleg met de cliënt treden.

Als een advocaat wordt ingeschakeld om voor de cliënt een procedure te voeren dan brengt hij zijn uren voor bijvoorbeeld het schrijven van een verzoekschrift, conclusie van antwoord of pleidooi in rekening. De administratieve gang van zaken rondom een procedure omvat bijvoorbeeld het fysiek …
Read the rest »

22
Jun 2016
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

ONTVANKELIJKHEID TUCHTKLACHTEN ADVOCATUUR

Raad van Appel verschaft duidelijkheid

Omdat er onduidelijkheid bestond in welke gevallen wel en in welke gevallen geen klacht bij de Raad van Toezicht (de advocatentuchtrechter) kan worden ingediend, heeft de Raad van Appel daaraan in een beslissing van 6 juni 2016 (uitgesproken in Curaçao) aandacht besteed. De Raad van Appel:

2.1 In de loop van de tijd heeft de Raad van Appel wisselend geoordeeld over de vraag wie in het algemeen een tuchtklacht tegen een advocaat kan indienen en waarover dan geklaagd kan worden. De Raad van Appel ziet aanleiding om daarover inleidende beschouwingen te geven.

2.2 Het advocatentuchtrecht …
Read the rest »

17
Jun 2016
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

NEW PRESIDENT CURACAO BAR ASSOCIATION

Meeting held on 12 December 2008

At the Curacao Bar Association’s annual meeting, Karel Frielink (Spigthoff) was formally elected to serve as President of the Curacao Bar Association for a two year-term. He is the successor of Eric de Vries (HBN Law).

Eric Bokkes (Bokkes Fontein Advocaten), Daniel Zahavi (ZL Law) and Chester Peterson (Sulvaran & Peterson) have been re-elected as board member of the Curacao Bar Association: Peterson as Vice-President, Bokkes as Treasurer and Zahavi as Secretary.

Frielink started practicing as an attorney in 1989 in Amsterdam, but moved to Curacao in 1997. He is a partner with Spigthoff …
Read the rest »

14
Dec 2008
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments