SUPREME COURT U-TURN

The bankruptcy of a general partnership (‘VOF’) does not automatically mean the bankruptcy of its partners

For many decades the rule had to be adhered to that the bankruptcy of a general partnership (vennootschap onder firma: ‘VOF’) also meant the bankruptcy of the individual partners (Supreme Court 14 April 1927, NJ 1927, page 725).

However, in a ruling of 6 February 2015 the Supreme Court made a U-turn and held that there is no (or no longer) any justification for this connection (ECLI:NL:HR:2015:251). The Supreme Court has justified its new position as follows:

3.4.1 A VOF has no corporate personality. …
Read the rest »

16
Apr 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

QUASI DIRECTOR OR JUST THE BOSS?

This depends on the facts

If a legal entity (an NV or BV comes to mind) becomes bankrupt, any director (according to its Articles) becomes jointly and severally liable for the deficit of the bankrupt’s estate if it is apparent that there has been improper management and it is plausible that this was a major cause of the bankruptcy.

The Act provides that a person who (during the relevant period) determined or co-determined the policy of the legal entity as if he was a director is considered equivalent to a director. This is also called a quasi director. For instance, …
Read the rest »

11
Apr 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LIABILITY OF A NEW PARTNER

Supreme Court creates clarity

The National Ordinance on Partnerships (Landsverordening personenvennootschappen) of Curacao (1 January 2012) and St. Maarten (1 April 2014) mentions two main variants of the partnership: the public partnership and the silent partnership. The public partnership is a partnership (i) for carrying on a profession or business or performing professional or business acts, which (ii) partnership acts externally in a way which is clearly recognizable by third parties (iii) under a name it uses as such (Section 7:801 subsection 1 of the Civil Code).

The partners of a public partnership are jointly and severally liable for the …
Read the rest »

04
Apr 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

REVOCATION OF A RESOLUTION TO DISSOLVE A LEGAL ENTITY

The Supreme Court formulated stringent conditions

On 9 December 2014 the Dutch Supreme Court pronounced a ruling (ECLI:NL:HR:2014:3677; JOR 2015/33) which is also relevant to the law of the Caribbean (Is)lands of the Kingdom. On the basis of that ruling the following requirements are imposed on the revocation of a resolution to dissolve a legal entity:

 • the resolution to revoke must comply with the requirements which generally apply to a resolution of the general meeting of shareholders (read: the same requirements as the ones which apply to the resolution to dissolve);
 • the revocation shall not impair the legal certainty requirements or …
  Read the rest »
 • 25
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  AANSPRAKELIJKHEID NIEUWE VENNOOT

  Hoge Raad schept duidelijkheid

  De Landsverordening personenvennootschappen van Curaçao (1 januari 2012) en St. Maarten (1 april 2014) noemt twee hoofdvarianten van de personenvennootschap: de openbare vennootschap en de stille vennootschap. De openbare vennootschap is de vennootschap (i) tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf dan wel tot het verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen, die (ii) op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt (iii) onder een door haar als zodanig gevoerde naam (art. 7:801 lid 1 BW).

  De vennoten van een openbare vennootschap zijn hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Gaat het om een …
  Read the rest »

  17
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOT

  De Hoge Raad mag zich erover uitlaten

  Eerst een stukje Nederlands recht. Een commanditaire vennootschap (CV) is een contractuele rechtsbetrekking tussen twee of meer (rechts)personen tot uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam, waarbij op basis van inbreng vermogensrechtelijk voordeel wordt nagestreefd. De CV (met meerdere beherende vennoten) is dan ook een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Die bijzonderheid bestaat hierin, dat de bedrijfsuitoefening mede voor rekening van één of meer stille vennoten (commandieten) geschiedt, die slechts risico lopen tot het bedrag van hun inbreng. De CV wordt dan ook wel ‘vennootschap bij wijze van geldschieting’ genoemd.


  Read the rest »

  26
  Feb 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  DE HOGE RAAD GAAT OM

  Faillissement VOF betekent niet automatisch faillissement vennoten

  Decennia lang moest worden vastgehouden aan de regel dat het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) tevens het faillissement van de individuele vennoten betekende (HR 14 april 1927, NJ 1927, blz. 725).

  Bij arrest van 6 februari 2015 is de Hoge Raad echter omgegaan en heeft in een zaak die in Nederland speelde geoordeeld dat voor deze koppeling geen rechtvaardiging (meer) bestaat (ECLI:NL:HR:2015:251). De Hoge Raad motiveert het nieuwe standpunt als volgt:

  3.4.1 Een vof heeft geen rechtspersoonlijkheid. Zij is een bij overeenkomst aangegane rechtsverhouding strekkende tot de uitoefening van een bedrijf …
  Read the rest »

  19
  Feb 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  EEN GRATIS TELEFOON KOST GELD

  Koop op afbetaling

  Stel je woont in Nederland en hebt enkele telefoonabonnementen nodig. Je gaat naar een belwinkel en sluit twee overeenkomsten (telefoonabonnementen) met een telecomaanbieder. Je moet maandelijks abonnementskosten betalen (ongeveer € 55 per maand), plus eventuele extra verbruikskosten. Voor de eerste twaalf maanden van het abonnement krijg je een korting van 50%. Bij het aangaan van elk van de abonnementen ontvang je gratis een mobiele telefoon met een verkoopwaarde van ongeveer € 475. Van het eerste abonnement is een schriftelijk contract opgemaakt, van het tweede niet.

  Je laat de facturen van de telecomaanbieder wat betreft beide abonnementen gedeeltelijk …
  Read the rest »

  13
  Jun 2014
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  STATUTORY FRAMEWORK FOR PROSPECTUS LIABILITY (II)

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

  The Netherlands

  In the Netherlands there is a two-track law concerning prospectus liability as professor L. Timmerman calls it. There are two sets of rules supplementing the general doctrine of the wrongful act (Section 6:162 of the Dutch Civil Code (‘BW-NL‘):

 • the rules with regard to misleading and comparative advertising (Sections 6:194 – 6:196 BW-NL) and
 • the rules with regard to unfair commercial practices (wet oneerlijke handelspraktijken) (Sections 6:193a – 6:193j BW-NL)
 • 1. Misleading and comparative advertising (B2B)

  Section 6:194 subsection 1 BW-NL:

  “A person who with regard to goods or …
  Read the rest »

  30
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  STATUTORY FRAMEWORK FOR PROSPECTUS LIABILITY (I)

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

  That a prospectus must be approved (in the Netherlands and the BES Islands by the Authority for the Financial Markets, and in Curaçao and Sint Maarten by the Joint Central Bank of these countries) does not guarantee that the prospectus is not misleading. Therefore approval by the regulator does not entail a guarantee. The approval can be considered as an administrative approval contributing to better quality and more uniformity of the prospectuses.

  A prospectus is an offer or an invitation to make an offer directed to the general public or to …
  Read the rest »

  26
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUS LIABILITY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands

  The Netherlands

  Since 11 January 2009 Rome II* has been applicable in the Netherlands with regard to the applicable law on non-contractual obligations. Rome II is not applicable in Curaçao, St. Maarten, Aruba and the BES Islands. This observation obviously does not exclude a certain reflex effect.

  Rome II applies to events causing loss occurring after 11 January 2009 (Section 31 Rome II). Non-contractual obligations, insofar as they are relevant here, involve obligations arising from (legal) obligations to pay compensation pursuant to a wrongful act (tort).

  In my opinion prospectus …
  Read the rest »

  20
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUS LIABILITY IN THE NETHERLANDS

  World Online is the landmark case

  Undoubtedly the most important ruling with regard to prospectus liability is the ruling of the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) in the case of World Online (WOL) of 27 November 2009 (JOR 2010, 43 with annotation by Karel Frielink).

  World Online was a European Internet Service Provider and its Initial Public Offering (IPO) in 2000 proved a disaster. According to the Dutch newspaper NRC Handelsblad of 22 July 2000: “World Online had all the ingredients to become a conflagration with prices going through the roof, as they say in stock exchange folklore.”

  After the …
  Read the rest »

  18
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments