STATE-OWNED ENTERPRISES AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Speech by Karel Frielink at the 8th Biennial Conference of the Caribbean Ombudsman Association

Ladies and Gentlemen!

First of all, I would like to thank the Curaçao Ombudsman, Alba Martijn, for inviting me to speak at this conference. Unfortunately, she will leave office in about a month. She did an excellent job, and her professionalism, dedication and impartiality leave a lasting legacy. Thank you Alba!

I have only half an hour, so I won’t travel back in time to the early days of mankind. I just start with Plato (427 – 347 B.C.E.). You may have heard of this philosopher. …
Read the rest »

26
May 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LAWYERS AND CONFLICT OF INTEREST

A lawyer must be independent

A lawyer (attorney at law) is expected to be independent. This independence involves an attitude: this is the lawyer’s disposition toward his client but also toward the court and in actual fact toward any other party involved. He ought to represent the interests of his client and not be led by his own interests. Neither is he allowed to represent the interests of others if they conflict with the interest of his client.

In the (Curaçao) Code of Conduct for Lawyers this starting point is described as follows: “The lawyer shall not undertake to represent …
Read the rest »

01
May 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

LIABILITY OF A TRUST DIRECTOR

No lighter liability system

The National Ordinance on the supervision of Trust Service Providers (Landsverordening toezicht trustwezen) does not provide anything with regard to the liability of trust offices (a.k.a. management services companies) or their representatives acting as a director under the Articles (of Association) of a legal entity (for instance a company limited by shares (‘NV‘), private company with limited liability (‘BV‘) or foundation). The question is whether this liability is governed by the usual rules in this area. Because the trust office as a director of a legal entity usually fulfills a different role from a director – …
Read the rest »

28
Mar 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

HERROEPING ONTBINDINGSBESLUIT RECHTSPERSOON

De Hoge Raad heeft stringente voorwaarden geformuleerd

De Hoge Raad heeft op 9 december 2014 een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2014:3677; JOR 2015/33) dat ook voor het recht van de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk relevant is. Op grond van die uitspraak worden de volgende eisen aan herroeping van een ontbindingsbesluit gesteld:

 • het herroepingsbesluit moet voldoen aan de vereisten die in het algemeen gelden voor een besluit van de algemene vergadering van de rechtspersoon (lees: dezelfde vereisten als gelden voor het ontbindingsbesluit);
 • de herroeping mag geen afbreuk doen aan de vereisten van rechtszekerheid of de rechten en belangen van derden (lees: niemand …
  Read the rest »
 • 17
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  AANSPRAKELIJKHEID TRUSTBESTUURDER

  Geen verlicht aansprakelijkheidsregime

  De Landsverordening toezicht trustwezen zegt niets over de aansprakelijkheid van trustkantoren of vertegenwoordigers daarvan die als statutair bestuurder van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV, BV of stichting) optreden. De vraag is of deze aansprakelijkheid door de gebruikelijke regels op dit vlak wordt beheerst. Omdat het trustkantoor als bestuurder van een rechtspersoon doorgaans een andere rol vervult dan een bestuurder die – zelfstandig – strategische beslissingen neemt, rijst de vraag of voor een trustkantoor mogelijk een lichter aansprakelijkheidsregime geldt.

  Recent heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een vonnis gewezen naar het recht van St. Maarten waar het betreft …
  Read the rest »

  16
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  CHAMBERS GLOBAL 2015 LEGAL RANKINGS RELEASED

  Karel Frielink ranked Band 1 again

  Today Karel Frielink received a message from one of Chambers and Partners’ representatives: “I am pleased to inform you that you have been selected as a ranked lawyer in Chambers Global 2015 identifying you as one of the best lawyers in your jurisdiction.”

  The Chambers Guides have been ranking the best law firms and lawyers since 1990, and now cover 185 jurisdictions throughout the world. Chambers ranks lawyers and law firms on several factors and considerations, all of which are investigated by their large team of more than 140 researchers. Today, Chambers and Partners …
  Read the rest »

  12
  Mar 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  QUASI-BESTUURDER OF GEWOON DE BAAS?

  Dat hangt af van de feiten

  Gaat een rechtspersoon (denk aan een NV of BV) failliet dan is elke (statutaire) bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort van de failliete boedel, indien er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

  De wet bepaalt dat met een bestuurder wordt gelijkgesteld degene die (gedurende het relevante tijdvak) het beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. Er wordt ook wel over quasi-bestuurder gesproken. Denk bijvoorbeeld aan degene die door het geven van instructies, bevoegd of …
  Read the rest »

  11
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  JAAP MARIS PARTNER AT BZSE ATTORNEYS CURACAO

  Jaap Maris

  As per 1 March 2015 Jaap Maris joined BZSE Attorneys at Law Curaçao as a partner.

  Jaap has 10 years of experience as an attorney at two major law firms in the Netherlands, and 4 years experience as senior legal counsel with a large bank / insurer in the Netherlands.

  His expertise and experience include banking law, corporate law, restructuring, and contract law.

  BZSE Attorneys at Law Curaçao opened its doors on 1 January 2015, and is part …
  Read the rest »

  06
  Mar 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  JAAP MARIS PARTNER BIJ BZSE ADVOCATEN CURACAO

  Jaap Maris

  Mr. Jaap Maris is met ingang van 1 maart 2015 als partner toegetreden tot BZSE Advocaten Curaçao.

  Jaap heeft 10 jaar ervaring in de advocatuur bij twee grote kantoren in Nederland, en 4 jaar ervaring als senior legal counsel bij een grote bank/verzekeraar in Nederland.

  Zijn kennis en ervaring omvatten het bankrecht, ondernemingsrecht, herstructureringen en contractenrecht.

  BZSE Advocaten Curaçao is op 1 januari 2015 gestart, en maakt onderdeel uit van BZSE Advocaten & Belastingadviseurs te St. Maarten. …
  Read the rest »

  06
  Mar 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  BZSE律师事务所(库拉索)

  专业忠诚

  BZSE律师事务所(库拉索)设在荷属加勒比区的库拉索,与圣马丁岛的BZSE律师及税务顾问事务所为联营公司。

  两个事务所均专注于企业法、金融法、银行法、贸易法、合同法以及争议解决方案。

  BZSE律师事务所(库拉索)于2015年1月1日开始营业,创办人卡乐尔•福里林克(Karel Frielink)已经积累了25年以上律师工作的经验。2014年10月1日之前,卡乐尔是库拉索一家大型律师事务所的主理合伙人。作为企业法、公司治理和金融法方面的专家,在此领域内他赢得了广泛的赞誉,在其它商业法领域内他亦同样备受褒扬。

  2015年3月1日,卡乐尔•福里林克被授予FraudNet成员资格。FraudNet是一个由国际商会创建的欺诈案专业律师网络组织。组织内具有高度专业化知识的律师们专为各类国际欺诈的受害者们伸张正义。所涉对象可能会是金融机构、各类企业或富裕个人。卡乐尔是该组织在阿鲁巴、博奈尔、库拉索、圣马丁岛、圣尤斯特歇斯和萨巴的唯一成员。他之所以被邀成为该组织的成员,是因为他在跨境欺诈领域内拥有丰富的知识以及深厚的工作经验。

  亚普•马里斯(Jaap Maris)在2015年3月1日作为合伙人加入了设在库拉索的本律师事务所。亚普拥有10年的律师工作经验,并在荷兰的一家大型银行/保险公司担任过4年资深法律顾问。他的知识和经验领域包括银行法、企业法、公司重组与合同法。

  我们律师业务的核心价值观为:直截了当、独立诚信、专业忠诚、团队精神!以此BZSE为客户提供最高质量的客户服务与合作。

  本文是个翻译版。很抱歉,我们没有掌握中文。我们的语言是荷兰语和英语。您若想对我们事务所进行更多的了解,请随时与卡乐尔•福里林克(Karel Frielink:律师/主理合伙人)和亚普•马里斯(Jaap Maris:律师/合伙人)联系。

  BZSE律师事务所(库拉索) 地址:Mahaaiweg 7a Willemstad Curaçao

  电话:+599-9-737 2973 传真:+599-9-737 2971

  电邮:kfrielink@bzselaw.com 电邮:jmaris@bzselaw.com 网页:www.bzselaw.com 博客:www.curacao-law.com

  .

  06
  Mar 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  KAREL FRIELINK NEW FRAUDNET MEMBER

  Global network that can help victims

   

  Karel Frielink has been appointed member of FraudNet for all six islands of the Dutch Antilles. FraudNet is a worldwide network of lawyers specialized in asset tracing and recovery. Set up in 2004 by the anti-crime arm of the International Chamber of Commerce, FraudNet currently numbers 70 members present in 62 countries, providing victims of fraud with the possibility of retaining the best asset recovery professionals in the targeted jurisdictions.

  Following strict criteria set by its member-elected Standards and …
  Read the rest »

  17
  Feb 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  ADVOCATEN EN BELANGENVERSTRENGELING

  Een advocaat moet onafhankelijk zijn

  Van een advocaat wordt verwacht dat hij onafhankelijk is. Bij die onafhankelijkheid gaat het om een houding: de instelling van de advocaat tegenover zijn cliënt, maar ook tegenover het gerecht en in feite tegenover elke andere betrokken partij. Hij behoort de belangen van zijn cliënt te behartigen en zich niet door zijn eigenbelang te laten leiden. Hij mag evenmin de belangen behartigen van anderen als die in strijd zijn met het belang van zijn cliënt.

  In de Gedragsregels voor Advocaten wordt dit uitgangspunt als volgt omschreven: “De advocaat mag zich niet met de behartiging van …
  Read the rest »

  14
  Feb 2015
  COMMENTS No Comments