PAO-CURSUS ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT

Curacao – 12 t/m 16 maart 2018

De belangrijkste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht op een rij.

De cursus is gericht op de Nederlandse en de Nederlands Caribische rechtspraktijk. Recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie staan centraal. Het Nederlandse ondernemingsrecht staat enkele ingrijpende wetswijzigingen te wachten. Ook het Nederlands Caribische ondernemingsrecht wordt verder gemoderniseerd en geüniformeerd. Uitspraken inzake het Nederlandse en het Nederlands Caraïbische ondernemingsrecht worden in den brede besproken. Dit jaar zijn er twee accenten in de cursus: de notariële aspecten van het ondernemingsrecht en ethische aspecten van de ondernemingsrechtpraktijk.

Docenten

 • Prof. mr. G. van Solinge, hoogleraar Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit, …
  Read the rest »
 • 16
  Nov 2017
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  NIEUW BOEK CARIBISCH RECHTSPERSONENRECHT

  Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht

  .

  Voorkant boek ONR 10_vk.

  Het rechtspersonenrecht in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Dat geldt in het bijzonder voor Curaçao en Sint Maarten, die sinds 10 oktober 2010 de status van autonoom land binnen het Koninkrijk hebben. In beide landen is bijvoorbeeld een volwaardig enquêterecht ingevoerd, dat direct tot bloei is gekomen. In Aruba staat de invoering van Boek …
  Read the rest »

  08
  Aug 2017
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  OVERZICHT PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN

  Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

  Aruba

  Aruba kent de naamloze vennootschap (NV), de Aruba Vrijgestelde Vennootschap (AVV), de Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VBA), de vereniging, de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. De NV is geregeld in het Wetboek van Koophandel van Aruba en daarin is sedert 1 juli 1988 ook de AVV geregeld. Op 1 januari 2009 is de VBA geïntroduceerd met het van kracht worden van een gelijknamige landsverordening. Bij de VBA is het mogelijk om te kiezen voor een monistisch (one tier) of dualistisch (two tier) bestuursmodel.

  De vereniging is geregeld in de …
  Read the rest »

  19
  Apr 2016
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  BZSE ADVOCATEN CURACAO

  Ondernemingsrecht en financieel recht

  BZSE Advocaten en Belastingadviseurs heeft vestigingen in St. Maarten en Curaçao. Het werkterrein van het kantoor omvat echter ook Aruba, Bonaire, St. Eustatius en Saba.

  In het kantoor te St. Maarten werken vijf partners en in het kantoor Curaçao twee. De Curaçaose partners zijn Karel Frielink en Jaap Maris. Karel is ruim 25 jaar advocaat; Jaap zo’n 10 jaar, maar hij heeft daarnaast 5 jaar ervaring als senior legal counsel bij een grote bank-verzekeraar.

  De belangrijkste rechtsgebieden waarop de partners in Curaçao werkzaam zijn: ondernemingsrecht, handelsrecht en financieel recht. De nadruk ligt op adviseren en (her)structureren, …
  Read the rest »

  05
  Aug 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  ONDERNEMING EN BEHOORLIJK BESTUUR

  Corporate governance is geen toverformule

  Al decennialang wordt gesproken en geschreven over (good) corporate governance. En er zijn ook talloze omschrijvingen bedacht. In de kern gaat het er om dat de diverse organen van een vennootschap (bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering) behoorlijk functioneren, zowel formeel als inhoudelijk.

  Corporate governance speelt niet alleen bij overheidsvennootschappen en bij beursvennootschappen, maar is ook in de private sector van belang. Wat behoorlijk functioneren precies inhoudt weten we niet. Wat onbehoorlijk functioneren inhoudt weten we wel (ongeveer). Aan de hand van een eenvoudig geval bespreken we kort de rol van …
  Read the rest »

  25
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUSPLICHT EN -AANSPRAKELIJKHEID

  Nederland, BES, Curaçao en St. Maarten

  In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde Masterclass Financieel recht heb ik als docent een bijdrage geleverd onder de titel “Prospectusplicht en -aansprakelijkheid“.

  Het onderwerp prospectusaansprakelijkheid laat zich vanuit verschillende gezichtspunten belichten. Hier worden genoemd: (i) het nationale aansprakelijkheidsrecht van Nederland, Curaçao en St. Maarten, en de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba), (ii) het internationale privaatrecht van de genoemde landen en (iii) internationale bevoegdheidsvragen. De eerste twee onderwerpen staan centraal, met her en der een zijstapje. Uitgangspunt is een NV die aandelen uitgeeft …
  Read the rest »

  14
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  HET FAMILIEBEDRIJF

  PAO-Intensief cursus

  In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde PAO-intenstief cursus “Actualiteiten Ondernemingsrecht” heb ik als docent een bijdrage geleverd over het onderwerp “Het familiebedrijf“.

  Vanuit juridisch perspectief komen enkele onderwerpen die met het familiebedrijf samenhangen aan de orde. Om te beginnen wordt kort stilgestaan bij de wijzigingen in Nederland die in 2012 en 2013 zijn doorgevoerd (flex-BV en Wet bestuur en toezicht). Daarna wordt stilgestaan bij het monistisch bestuursmodel en in het verlengde daarvan bij het toezicht op en de adviserng van familiebedrijven.

  Vervolgens komen enkele juridische instrumenten in het …
  Read the rest »

  14
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  DE ZORGPLICHT VAN PROFESSIONELE PARTIJEN

  Naleving van de zorgplicht is een vorm van risicobeheersing

  Google het woord ‘zorgplicht’ en constateer dat je dit begrip in relatie tot uiteenlopende onderwerpen tegenkomt: sport, kinderopvang, leerlingen, cliënten, werknemers, gevangenen, afvalwaterzorg, krijgsgevangenen, hemelwaterzorg, huurauto’s, grondwaterzorg, bancaire en financiële dienstverlening, enz. enz. enz.

  Ons recht is met de zorgplicht doordrenkt. Dat is niet iets van de afgelopen jaren. Een begrip als de ‘zorg van een goed huisvader’ treffen we al eeuwen aan. En die zorgplicht betreft, zoals we al zagen, allerlei uiteenlopende situaties. Ik noem er nog een paar: de zorg van een goed vruchtgebruiker, de zorg van de arts …
  Read the rest »

  13
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  DIRECTORS’ LIABILITY REVISITED

  People keep asking questions about this topic

  Generally, in Curaçao (as well as in Aruba, St. Maarten and the BES islands) liability may arise in the event a managing director is found to be seriously negligent (‘hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt’) in fulfilling his tasks as member of the management board of a legal entity (NV, BV, foundation or association).

  Section 2:8 subsection 3 of the Curaçao Civil Code (‘CCC‘) provides that in performing its duties the management board is focused on the interest of the legal entity and its associated business operations, insofar as they exist. This …
  Read the rest »

  10
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  KEEPING ACCOUNTS OF A LEGAL ENTITY IN CURAÇAO

  Rights and obligations must be known at all times

  Section 2:14 subsection 1 of the Curaçao Civil Code (‘CCC’) provides that every director of a legal entity (NV, BV, foundation or association) is obliged towards the legal entity to perform the duties properly within the sphere of his activities. If there is only one director, the sphere of his activities covers all the duties.

  Section 2:15 subsection 1 CCC provides that the management board is obliged to keep accounts of the financial position of the legal entity and of everything with regard to the activities of the legal entity, according …
  Read the rest »

  06
  Mar 2014
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments