NIEUW BOEK STAATSRECHT ARUBA, CURACAO EN SINT MAARTEN

Bundel adviezen tussentijdse ontbinding Staten van Aruba, Curaçao en St. Maarten

Foto-omslag-staand-02MEI17.

In dit door prof.mr Lodewijk Rogier en mr Karel Frielink verzorgde boek zijn de belangrijkste adviezen gebundeld die de afgelopen jaren zijn gegeven over de staatsrechtelijke crises in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De uitgave is uniek in zijn soort en sluit aan op de staatsrechtelijke ontwikkelingen in de drie landen.

In Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die binnen het Koninkrijk …
Read the rest »

26
May 2017
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

DE ONVRIJWILLIGE ONTBINDING VAN RECHTSPERSONEN

Kan bij beschikking van de Kamer van Koophandel

De regeling op grond waarvan de Kamer van Koophandel en Nijverheid de ontbinding van rechtspersonen kan bewerkstelligen is in Curaçao met ingang van 28 december 2016 sterk gewijzigd. Artikel 2:25 BW bepaalt met ingang van genoemde datum dat een in het handelsregister ingeschreven NV, BV, Coop, OWM, vereniging, stichting of SPF, door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Nijverheid kan worden ontbonden.

Deze weg kan door de KvK alleen worden gevolgd in geval ten minste één van de navolgende omstandigheden zich voordoet (art. 2:25 lid 1 BW):

 • gedurende ten minste een …
  Read the rest »
 • 24
  Feb 2017
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  THE CONSTITUTIONAL LAW OF ST. MAARTEN

  According to constitutional law it is simple and difficult at the same time

  The following is simple:

  Section 33 Constitution of St. Maarten:

 • The Prime Minister and other Ministers are appointed and dismissed pursuant to a national decree.
 • If a Minister no longer has the confidence of the States, he will resign from his post.
 • With regard to the second subsection further rules can be laid down in a national ordinance.
 • The States can only reject a draft national ordinance or decide not to put forward a proposal of such a draft with two-thirds of the votes of its current …
  Read the rest »
 • 20
  Oct 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  HET STAATSRECHT VAN SINT MAARTEN

  Staatsrechtelijk is het simpel en moeilijk tegelijk

  Op de Naar mijn mening-pagina is vandaag een stukje geplaatst naar aanleiding van de recente (staatsrechtelijke) ontwikkelingen in Sint Maarten.

  Karel Frielink

  (14 oktober 2015)

  .

  Ps (16 October 2015)

  The second Vice President of Parliament Hon. Cornelius de Weever, on Thursday, 15th October, has sent a letter to the Members of Parliament (MPs) requesting additional information with respect to a convocation for an urgent meeting of the House of Parliament.

  The letter reads as follows:

  I have taken note of your Convocation for an urgent meeting of Parliament …
  Read the rest »

  14
  Oct 2015
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  HERROEPING ONTBINDINGSBESLUIT RECHTSPERSOON

  De Hoge Raad heeft stringente voorwaarden geformuleerd

  De Hoge Raad heeft op 9 december 2014 een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2014:3677; JOR 2015/33) dat ook voor het recht van de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk relevant is. Op grond van die uitspraak worden de volgende eisen aan herroeping van een ontbindingsbesluit gesteld:

 • het herroepingsbesluit moet voldoen aan de vereisten die in het algemeen gelden voor een besluit van de algemene vergadering van de rechtspersoon (lees: dezelfde vereisten als gelden voor het ontbindingsbesluit);
 • de herroeping mag geen afbreuk doen aan de vereisten van rechtszekerheid of de rechten en belangen van derden (lees: niemand …
  Read the rest »
 • 17
  Mar 2015
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments