CURAÇAOS ENQUÊTERECHT

Nederlandse rechtspraak relevant

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 een beschikking gegeven in een enquêtezaak naar het recht van Curaçao (ECLI:NL:HR:2016:2574). Het verzoek van een partij tot het houden van een enquête is afgewezen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij beschikking van 26 mei 2015. Tegen deze beschikking is cassatie ingesteld.

Er waren in cassatie twee hoofdvragen aan de orde. De eerste vraag is of de (oorspronkelijke) verzoeker die door verwatering van zijn aandelenbelang niet meer voldeed aan de wettelijke criteria, desondanks een verzoek tot …
Read the rest »

14
Nov 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

GOVERNMENT-OWNED COMPANIES

Opposing views on political influence

Few people would argue that the rules issued by the state (government) must also be correctly and strictly observed by that same state. It cannot be well conceived that, for example, the police and Public Prosecutor’s Office (as instruments of the state) should be allowed to violate the law with impunity.

Though there may be very different opinions about the nature and the role of the state (particularly from a philosophical and jurisprudential viewpoint), here we address the question of how we should consider government-owned companies, and in particular, what level of influence the government …
Read the rest »

17
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

THE INCORPORATION OF A CURACAO LIMITED LIABILITY COMPANY

Incorporating an NV or BV is not a hassle

The act on corporate law (Book 2 Curaçao Civil Code) governs the NV (‘public limited liability company’) and BV (‘private limited liability company’). These companies can be used for group finance or holding activities, (international) joint-ventures, funds, structured finance, as a Curaçao Trust and for “plain-vanilla” (local) activities.

A notarial deed is required for the formation of an NV or BV and for any amendment to articles of association (a.k.a. articles of incorporation). Formation can however, be very quick (within one or two days if necessary) and does not require many …
Read the rest »

14
Feb 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

ORDER OF THE COMMON APPEAL COURT OF CURACAO CONCERNING THE RIGHT TO INSTITUTE AN INQUIRY

The Appeal Court has taken several fundamental decisions

On 5 March 2013 the Common Court of Justice of Aruba, Curacao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba (case: Ghis 55769 – HAR 28/12) issued an order in connection with inquiry proceedings. This order contains three major considerations.

The right of legal entities (including public limited companies [NV] and private companies with limited liability [BV]) to institute an inquiry was introduced in Curacao on 1 January 2012. Almost immediately after this introduction an application for instituting inquiry proceedings was submitted to the Appeal Court. The facts …
Read the rest »

07
Mar 2013
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

BESCHIKKING INZAKE ENQUETERECHT GEMEENSCHAPPELIJK HOF CURACAO

Het Hof neemt enkele principiële beslissingen

Op 5 maart 2013 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zaak: Ghis 55769 – HAR 28/12) een beschikking in het kader van een enquêteprocedure gegeven. Drie belangrijke overwegingen worden hier genoemd.

Het enquêterecht voor rechtspersonen (waaronder naamloze en besloten vennootschappen) is in Curaçao op 1 januari 2012 ingevoerd. Vrijwel direct na de invoering is een enquêteverzoek bij het Hof ingediend. De feiten die aan dat verzoek ten grondslag zijn gelegd hebben betrekking op de jaren voorafgaande aan de invoering van het enquêterecht. …
Read the rest »

05
Mar 2013
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

INQUIRY PROCEDURE INTRODUCED IN CURACAO

The Joint Court is the forum of choice for corporate disputes

As per January 1, 2012 the amended Corporate Code (Book 2 Civil Code) of Curacao entered into force. The new legislation introduces a so-called inquiry procedure for, amongst others, limited liability companies. The inquiry procedure (a.k.a. investigation proceedings) can result in a court ordered investigation into the affairs of a corporation.

Shareholders of such a corporation (i.e. an NV or BV) may file a petition with the Joint Court of Justice of Aruba, Curacao and St. Maarten, and of Bonaire, St. Eustatius and Saba (the ‘Joint Court’). Pursuant to …
Read the rest »

27
Jan 2012
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

INQUIRY PROCEDURE TO BE INTRODUCED IN THE DUTCH CARIBBEAN

The Joint Court will become the forum of choice for corporate disputes

Earlier in 2010, a draft bill was proposed to amend the Corporate Code (Book 2 Civil Code) of Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius and Saba (which formerly constituted the Netherlands Antilles). The proposed legislation introduces a so-called inquiry procedure for, amongst others, limited liability companies. The inquiry procedure (a.k.a. investigation proceedings) can result in a court ordered investigation into the affairs of a corporation.

Shareholders of such a corporation (i.e. an NV or BV) may file a petition with the Joint Court of Justice of Aruba, Curacao …
Read the rest »

27
Oct 2010
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments