FEITELIJK LEIDINGGEVEN

Feitelijk leidinggeven aan een door een rechtspersoon begaan strafbaar feit

De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:733) heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan een door een rechtspersoon gepleegd strafbaar feit.

3.1.1. In deze zaak staat in enkele middelen het feitelijke leidinggeven aan een door een rechtspersoon begaan strafbaar feit centraal. Dat gecompliceerde thema is in recente rechtspraak weinig aan bod gekomen. De Hoge Raad zal daarom hierna, mede aan de hand van zijn eerdere rechtspraak, enkele opmerkingen maken over de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het “feitelijke leidinggeven” aan een door een rechtspersoon …
Read the rest »

26
Apr 2016
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

VEROORDELING VERZWEGEN BIJ SOLLICITATIE

Aangenomen maar alsnog ontslagen

Als je solliciteert hoef je niet alles aan je potentiële werkgever te vertellen. Er zijn bovendien onderwerpen waarnaar een werkgever niet eens mag vragen, zoals seksuele geaardheid en of je zwanger bent.

Maar als je strafrechtelijk bent veroordeeld voor valsheid in geschrifte kan dat anders liggen. Dat ondervond X, die solliciteerde voor een belangrijke functie bij een overheidsstichting, maar verzweeg dat hij in hoger beroep was veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en zich schuldig had gemaakt aan fraude met gemeenschapsgelden, en dat zijn strafzaak nog in cassatie aanhangig was.

X was door de overheidsstichting aangenomen, en …
Read the rest »

13
Nov 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments