VEREENZELVIGING IN HET RECHTSPERSONENRECHT

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties

Bij misbruik van rechtspersoonlijkheid kan door de rechtspersoon worden heengekeken. Misbruik van identiteitsverschil tussen twee rechtspersonen is in de regel aan te merken als een onrechtmatige daad. Voor de toewijzing van een op dit leerstuk gebaseerde vordering moet dan ook aan alle elementen van een onrechtmatige daad zijn voldaan. Bij vereenzelviging worden twee of meer rechtspersonen als één rechtseenheid aangemerkt, in die zin, dat zij in gelijke mate (hoofdelijk) zijn verbonden voor dezelfde handelingen en verbintenissen. Overigens is, zoals hierna zal blijken, ook denkbaar dat een natuurlijke persoon met een rechtspersoon wordt vereenzelvigd. Zie verder mijn …
Read the rest »

21
Oct 2016
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

DOORBRAAK VAN AANSPRAKELIJKHEID

Rechtspersoonlijkheid kan soms worden genegeerd

Naamloze en besloten vennootschappen hebben rechtspersoonlijkheid. Ze worden onder meer opgericht om de risico’s van commerciële activiteiten te beperken. Degene die een fabriek start om autobanden te produceren, weet dat daaraan risico’s zijn verbonden. Als hij als eenmanszaak opereert en het komt tot een faillissement, dan is hij met zijn gehele privévermogen aansprakelijk.

Drijft hij de onderneming in de vorm van een bijvoorbeeld een BV en komt het tot een faillissement, dan wordt zijn privévermogen daardoor niet geraakt, in die zin, dat de curator en de schuldeisers van de BV zich niet op zijn privégoederen …
Read the rest »

01
Mar 2014
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments