BRIBERY

A criminal act

With regard to anti-corruption the Criminal Codes of Aruba, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands include criminal acts such as fraud, bribery and abuse of authorities. The bribery offence closely resembles the bribery provisions under the Dutch Criminal Code. The Codes also stipulate regulations on criminal acts committed by judges, ministers, members of Parliament and civil servants. Amendments were introduced to the Criminal Code specifically to implement the Anti-Bribery Convention. The bribery offences in the Criminal Codes mirror very closely those in the Dutch Criminal Code.

The relevant anti-bribery provisions are integrated in the Dutch Caribbean Criminal …
Read the rest »

25
Feb 2016
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

INTERNATIONAL ARBITRATION IN THE DUTCH CARIBBEAN

The UNCITRAL Model Law is applicable

Parties with a legal dispute can turn to the public court system to settle the dispute; however, instead of bringing a lawsuit in a public court, they can also opt for arbitration. Arbitration is a form of private dispute settlement in which the parties instruct one or more persons (arbitrators) to render a binding decision on their dispute. The arbitrators may be jurists, but they can also be laypersons. People with specific expertise or experience in a certain branch or industry are often chosen as arbitrator.

Parties can include a so-called arbitration clause in …
Read the rest »

06
Jan 2016
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

UN PROSPERO AÑA NOBO 2016

Een voorspoedig Nieuwjaar

Un Próspero aña nobo

A Prosperous new year

Un próspero Año Nuevo

.

BZSE-Nieuwjaarswens-DEC15

.

01
Jan 2016
CATEGORY

Various

COMMENTS No Comments

THE DUTY OF CARE OF BANKS

Banks are under the obligation to exercise due care

In the Dutch Caribbean, no separately defined body of law exists with regard to the relationship between a (commercial) bank and its customer. The standard general terms and conditions applied by banks in the Dutch Caribbean have an important function in the legal relationship between banks and their customers. They enter into effect once explicitly or implicitly accepted by the customer.

According to most general conditions “the bank shall exercise due care on rendering its services. In doing so the bank shall reckon to the best of its ability with the client’s interests, …
Read the rest »

21
Nov 2015
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

KNOWLEDGE CEO CAN BE IMPUTED TO CORPORATION

Interesting opinion of the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit

Knowledge can be both actual and constructive. The question is under what circumstances actual knowledge, for instance the CEO’s knowledge, can be imputed to the corporation. This question was addressed by the Ninth Circuit in its opinion of 23 October 2015 (securities class action lawsuit against ChinaCast Education Corporation et al).

Summary (prepared by court staff):

Reversing the dismissal of a securities fraud claim, the panel held that a CEO’s fraud could be imputed to his corporate employer, even though his alleged embezzlement and misleading …
Read the rest »

26
Oct 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

RESTRUCTURING, REFINANCING AND CREDITOR PROTECTION

Diligence is required

Especially in these times of global economic and financial turmoil, an international group of companies (or part thereof) might want to consider restructuring and refinancing its operations or may be already in the process of doing so. When considering or carrying out such plans, careful thought must be given to potential (legal) risks involved. For instance, in many jurisdictions specific statutory provisions exist regarding fraudulent preference actions, i.e. actions that prejudice (specific) creditors. Such provisions often also apply in full with respect to (individual companies belonging to) a group of companies, and should not be overlooked in …
Read the rest »

22
Sep 2015
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

WETTEN EN WETGEVINGSPROCES

Tijd voor verbeteringen?

Wetten zorgen in onze samenleving voor sturing en ordening. Ze bepalen welke bevoegdheden en verplichtingen we hebben. Ze verschaffen ons vrijheid en stellen tegelijkertijd grenzen daaraan. Wetten zijn er – zogezegd – in alle(rlei) soorten en maten.

Al eeuwen wordt er gediscussieerd over wetten, breder: over het recht, en de vraag naar het gezag daarvan. Waarom moeten we ons aan wetten houden? Waarop zijn wetten (en de daarin vastgelegde normen) gebaseerd? Ik verwijs naar een interessante studie van Shirley Robin Letwin, On the History of the Idea of Law (Cambridge University Press; reprinted 2007). En voor wie …
Read the rest »

02
Jul 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

CLIËNTEN EN ADVOCATEN OPGELET!

Met wie heeft de cliënt een contractuele relatie?

U heeft een probleem van juridische aard. U belt een advocatenkantoor en wordt doorverbonden met advocaat X. Advocaat X is een partner. Hij werkt twee weken aan uw zaak maar gaat dan met vakantie. Advocaat Y, eveneens een partner, neemt de zaak over en blijft die – met uw instemming – behandelen ook nadat advocaat X van vakantie is teruggekeerd.

Na een tijdje blijkt dat advocaat Y een beroepsfout heeft gemaakt, waardoor u schade heeft geleden. Die schade wilt u uiteraard vergoed zien. Maar wie moet u voor de schade aansprakelijk stellen? Het …
Read the rest »

25
Jun 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

DOING BUSINESS IN THE DUTCH CARIBBEAN

Invest Dutch Kingdom

Invest Dutch Kingdom ” is a collaborative effort between the four countries of the Dutch Kingdom with the aim of providing useful information about investment opportunities within the Kingdom. The website offers key insights into the economies of these dynamic countries, making it easier for companies to identify avenues for establishing a new business, branching out to the Dutch Kingdom or actively trading within or via the countries. For more information click on:

Aruba

Bonaire

Curaçao

St. Maarten

And if you need any legal advice regarding the …
Read the rest »

17
Jun 2015
CATEGORY

Various

COMMENTS No Comments

QUASI-BESTUURDER OF GEWOON DE BAAS?

Dat hangt af van de feiten

Gaat een rechtspersoon (denk aan een NV of BV) failliet dan is elke (statutaire) bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort van de failliete boedel, indien er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De wet bepaalt dat met een bestuurder wordt gelijkgesteld degene die (gedurende het relevante tijdvak) het beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. Er wordt ook wel over quasi-bestuurder gesproken. Denk bijvoorbeeld aan degene die door het geven van instructies, bevoegd of …
Read the rest »

11
Mar 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

STRAIGHTFORWARD ATTORNEYS IN THE DUTCH CARIBBEAN: BZSE

Don’t miss your opportunity

Whether you live in Europe, Asia or the Americas, almost every attorney or law firm claims to be the best, the leading, etc. Why are they all trying so hard? And does this do the trick for you? Even more importantly, does your lawyer meet your expectations? What may you expect from your lawyer after all?

Law is a people’s issue. Clients prefer people to buildings. They are seeking assistance from an expert they can trust. An expert who is able to really listen and who actually adds value to their case.

A lawyer should attempt …
Read the rest »

02
Feb 2015
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

TEVEEL INTERIMDIVIDEND UITGEKEERD

Verplichting tot terugbetalen

In artikel 2:118/218 BW (BES, Curaçao en St. Maarten) is vastgelegd dat in onmiddellijke samenhang met de goedkeuring van de jaarrekening, de algemene vergadering of een ander bij de statuten aangewezen orgaan van de NV of BV beslist over de uitkering of inhouding van de uit die jaarrekening blijkende winst en over het doen van andere uitkeringen ten laste van het uit die jaarrekening blijkende eigen vermogen. Dit betreft de jaarlijkse dividenduitkering. De algemene vergadering (of een ander bij de statuten aangewezen orgaan) kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van een lopend boekjaar …
Read the rest »

28
Jan 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments