Wetenschappelijke publicaties

Hieronder volgen, per rechtsgebied, mijn wetenschappelijke publicaties, waarvan de eerste uit 1987 dateert. Daar waar co-auteurs bij een publicatie zijn betrokken is hun naam uiteraard vermeld.

 

Vennootschapsrecht

K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46.

K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid van aandelen en certificaten, TVVS 7 (1991), blz. 179-182.

K. Frielink, De commanditaire vennootschap als oprichter van een NV of BV, Bedrijfsjuridische Berichten 5 (1992), blz. 47-48.

K. Frielink, Vruchtgebruik en aandelen, TVVS 6 (1992), blz. 139-142.

K. Frielink, De balansgarantie bij aandelenoverdrachten, De Accountant 11 (1992), blz. 676-677.

K. Frielink, De management-BV op zijn retour?, Bedrijfsjuridische Berichten 16 (1992), blz. 158-160.

K. Frielink, Perikelen binnen het stichtingsbestuur, Stichting & Vereniging 6 (1994), blz. 164-166.

K. Frielink, Verweren tegen een uitkoopvordering, V&O 9 (1995), blz. 96-98.

K. Frielink, Geschilpunten rondom de uitkoopvordering, V&O 5 (1996), blz. 58-60.

K. Frielink, Uitkoop, emissie en beslaglegging, V&O 12 (1996), blz. 132-134.

K. Frielink, Rechten van beknelde minderheidsaandeelhouders, V&O 3 (1997), blz. 31-33.

K. Frielink, Dividendrechten van certificaathouders, V&O 7/8 (1997), blz. 85-86.

L.C.J.M. Spigt en K. Frielink, Fiscaal gestuurd rechtspersonenrecht, WPNR 6356 (1999), blz. 362-367.

K. Frielink, De Antilliaanse BV, Nieuwsbrief Antilliaanse Juristenvereniging (nr. 3), december 1999, blz. 20-30.

K. Frielink, De Antilliaanse BV nader beschouwd, TAR-Justicia 1 (2001), blz. 12-22.

K. Frielink, Aard en karakter van statuten, Ondernemingsrecht 15 (2002), blz. 488-489.

K. Frielink, Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans recht, 1e druk 2003 (Kluwer), 120 blz.

K. Frielink, ‘Rechtspersonen’ (hoofdstuk 9) en ‘Personenvennootschappen, verenigingen en stichtingen’ (hoofdstuk 10), in: M.A. Loth e.a., (red.) Hoofdstukken Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht, 2e druk 2003 (Boom Juridische Uitgevers), blz. 235-273 en 275-298.

J.B.M. Clement en K. Frielink, De Besloten Vennootschap, TAR-Justicia 3 (2005), blz. 174-182.

K. Frielink, Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans recht, 2e geheel herziene druk 2006 (Kluwer), 324 blz.

K. Frielink, ‘Er gaat eigenlijk niets boven het tijdperk van goedkoopmansgebruik’, in: Willem Verhoog en Robert Kamerling (red.), IFRS & disclosure: openheid van zaken, 2006 (NIVRA-VERA), blz. 35-42.

K. Frielink, Boekbespreking: De Arubaanse Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (VBA) (W.J.M. van Veen en J.W. Bellingwout), Ondernemingsrecht 9 (2009), blz. 423-426.

C.H.M. Eering en K. Frielink, Naamloze en besloten vennootschappen in de West, WPNR 6807 (2009), blz. 627-638.

K. Frielink, Ondernemingsrecht en rechtsbescherming van de burger, Nieuwsbrief Antilliaanse Juristenvereniging 2 (2009), blz. 7-15.

K. Frielink, Aansprakelijkheid van de overheid als aandeelhouder, TAR-Justicia 2 (2010), blz. 109-117.

K. Frielink, noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 10 augustus 2010, JOR 2010, 296 (Asjes/Tromp c.s., StIP & Selikor).

K. Frielink, Herziening rechtspersonenrecht, TAR-Justicia 3/4 (2010), blz. 189-196.

K. Frielink, noot bij Gerecht in Eerste Aanleg Sint Maarten 8 februari 2011, Caribisch Juristenblad 2 (2011), blz. 116-125 (Workers Institute/Simpson Bay Resort).

J.B. Wezeman en K. Frielink, Caribisch rechtspersonenrecht, WPNR 6898 (2011), blz. 705-708.

K. Frielink, noot bij Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 23 januari 2012, JOR 2012, 105 (Selikor/Asjes).

M. Bergervoet en K. Frielink, Reactie op het artikel van notaris Burgers, Caribisch Juristenblad 2 (2012), blz. 106-109.

K. Frielink, Rol en aansprakelijkheid van de trustee, Caribisch Juristenblad 4 (2012), blz. 173-178.

K. Frielink, Grensoverschrijdende fusie en omzetting sinds 10-10-‘10, Caribisch Juristenblad 4 (2013), blz. 3-9.

K. Frielink, noot bij HR 9 januari 2015, JOR 2015, 34 (Hato/ACU).

K. Frielink, Boekbespreking – R.P. Jager, ‘Het enquêterecht in rechtsvergelijkend perspectief. Nederland, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden, Sint Maarten en Suriname’, Caribisch Juristenblad 1 (2015), blz. 39-41.

K. Frielink, noot bij Hof ’s-Hertogenbosch 6 september 2016, JOR 2017, 97 (Van Nieuwburg c.s./TMF Management c.s.).

K. Frielink, ‘Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen in de Caribische delen van het Koninkrijk’, in: G. van Solinge e.a. (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Deventer: Wolters Kluwer 2017, blz. 731-759

K. Frielink, Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, 372 blz.

 

Bank- en Effectenrecht

K. Frielink, Open bewaargeving van effecten en giraal effectenverkeer, WPNR 5944 (1990), blz. 19-24 en WPNR 5945 (1990), blz. 35-38 (met een rectificatie in WPNR 5948 (1990), blz. 100).

K. Frielink, Het prospectus als misleidende reclame?, Bank- en Effectenbedrijf, juli/augustus 1992, blz. 40-42.

C. Blokbergen en K. Frielink, Beurshandel in aandelen op naam (boekbespreking), NV 70 (1992), blz. 43-45, met een reactie in NV 70 (1992), blz. 93-94.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (I): Werkwijze Klachtencommissie Effectenbedrijf, Bank- en Effectenbedrijf, december 1993, blz. 32-35.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (II): Aansprakelijkheid voor beleggingsadviezen, Bank- en Effectenbedrijf, januari/februari 1994, blz. 13-17.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (III): Informatie voorkomt klachten bij inschrijvingen op emissies, Bank- en Effectenbedrijf, juni 1994, blz. 16-19.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (IV): Thuisbewaarders van effecten in de ban?, Bank- en Effectenbedrijf, december 1994, blz. 44-47.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (V): Hoe ver reikt de ‘vrije hand’ van een vermogensbeheerder?, Bank- en Effectenbedrijf, maart 1995, blz. 32-37.

K Frielink, Na EMS-wolkbreuk regende het claims, V&O 3 (1995), blz. 28-30.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (VI): Krediet op onderpand van effecten, Bank- en Effectenbedrijf, juni 1995, blz. 24-28.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer (VII): Tot uw orders!, Bank- en Effectenbedrijf, september 1995, blz. 28-34.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer, NIBE-Katern, deel 29, 1995, 118 blz.

K. Frielink, Beleggingsfondsen, NV 5 (1996), blz. 150-151.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, De aansprakelijkheid van een bank voor beleggingsadvies en vermogensbeheer, in: R.P.J.L. Tjittes en M.A. Blom (red.), Bank & aansprakelijkheid, Serie recht en praktijk, deel 95, 1996, blz. 39-55.

K. Frielink en G.T.J. Hoff, Geschillen in het effectenverkeer: Recente uitspraken belicht, Bank- en Effectenbedrijf, december 1996, blz. 20-24.

K. Frielink, Naar de Amsterdamse beurs, in: Dossier ‘Onderneming & Kapitaalverschaffers’, 1997, blz. 65-71.

K. Frielink, noot bij Hof ‘s-Gravenhage 24 juni 1997, JOR 1998, 45 (Turkse Banken/ABN AMRO).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 14 januari 1998, JOR 1998, 64 (Van den Broek/VvdE).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 11 februari 1998, JOR 1998, 93 (Plaizier/VvdE).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 4 maart 1998, JOR 1998, 94 (Eisma/VMJC).

K. Frielink, Wat is een beleggingsfonds in de zin van de Wet toezicht beleggingsin-stellingen?, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en Effecten, 1998, blz. 293-304.

K. Frielink, noot bij Hoge Raad 26 juni 1998, JOR 1998, 147 (Van de Klundert/Rabobank).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie Beursbedrijf 17 september 1998, JOR 1999, 255 (Hamburg/Postbank).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 7 juni 2000, JOR 2000, 153 (Van den Broek BV/VvdE).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 5 october 2000, JOR 2000, 244 (De Nederlandsche Bank/Clickfonds-onderzoek).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 21 november 2000, JOR 2001, 68 (zorgplicht effectenbemiddelaar).

K. Frielink, noot bij Hoge Raad 20 april 2001, JOR 2001, 113 (Intereffekt/Brinkman).

K. Frielink, noot bij Hof Amsterdam 25 september 2001, JOR 2001, 239 (Pie Medical).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 27 september 2001, JOR 2001, 265 (De Wit/ ABN AMRO Bank).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 10 december 2001, JOR 2002, 33 (Bestedingsruimte).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 16 november 2001, JOR 2002, 65 (Churning).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 16 november 2001, JOR 2002, 66 (Vermogensbeheer).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Assen 1 en 8 november 2000, JOR 2002, 101 (DNB/PB Vermogensbeheer).

K. Frielink, noot bij Commissie van Beroep DSI 30 juli 2002, JOR 2002, 165 en Rechtbank Maastricht 6 juni 2002, JOR 2002, 166 (bestensorders).

K. Frielink, De zorgplicht en bijzondere zorgplicht van effecteninstellingen, JORplus 1 (2002), blz. 38-45.

K. Frielink, Zorgen om de zorgplicht, in: Een bewezen bestaansrecht (Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht), 2002, blz. 83-95.

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 7 augustus 2002, JOR 2003, 64 en Klachtencommissie DSI 20 september 2002, JOR 2003, 65 (analistenrapporten).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 27 augustus 2002, JOR 2003, 89 en Klachtencommissie DSI 27 augustus 2002, JOR 2003, 90 (provisiejagen; spreiding).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 8 januari 2003, JOR 2003, 117 (vormvoorschriften kredietverlening).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 2 mei 2003, JOR 2003, 149 (Boonstra).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 7 mei 2003, JOR 2003, 174 (WOL).

K. Frielink, noot bij HR 11 juli 2003, JOR 2003, 199 (Van Zuylen/Rabobank).

K. Frielink, noot bij Commissie van Beroep DSI 14 april 2003, JOR 2003, 200 (spreiding).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Zwolle 11 juni 2003, JOR 2003, 233 (Slappendel/Salomons).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 19 augustus 2003, JOR 2003, 234 (HIM Furness).

K. Frielink, noot bij Commissie van Beroep DSI 22 juli 2003, JOR 2003, 237 en Rechtbank Amsterdam 27 augustus 2003, JOR 2003, 238 (Noordnederlands Effektenkantoor).

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 8 september 2003, JOR 2003, 265 (execution only).

K. Frielink en J.F. de Groot, noot bij Rechtbank Rotterdam 30 september 2003, JOR 2003, 266 (ABN AMRO/AFM).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Arnhem 17 september 2003, JOR 2003, 285 (Blom/IAIC).

C.H.M. Eering en K. Frielink, Toezicht trustkantoren, Ondernemingsrecht 17 (2003), blz. 652-658.

K. Frielink, noot bij Klachtencommissie DSI 10 december 2003, JOR 2004, 20 (art. 28 NRg 2002).

K. Frielink, Banken, zorgplicht en optiehandel, AV&S 1 (2004), blz. 13-19.

K. Frielink, noot bij HR 13 februari 2004, JOR 2004, 109 (Veltman/ING Bank).

K. Frielink, Toezicht trustkantoren in Nederland, 1e druk 2004 (Kluwer), 134 blz.

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 20 april 2004, JOR 2004, 169 (voorwetenschap Kempen & Co.).

K. Frielink, noot bij Hof Amsterdam 25 maart 2004, JOR 2004, 200 (Stoop/Euronext).

K. Frielink, Effectenrecht in de Nederlandse Antillen, in: F.G.B. Graaf en F.W. Lunsingh Scheurleer (red.), Nederlands-Antilliaans recht voor de bank- en financieringspraktijk, NIBE-SVV Bankjuridische reeks, deel 51, 2004, blz. 63-94.

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 1 december 2004, JOR 2005, 36 (Beleggingsadvies; schriftelijkheidsvereiste; Jabe/ING).

K. Frielink en J.F. de Groot, noot bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven 28 juli 2005, JOR 2005, 248 (ABN AMRO/AFM).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 16 januari 2006, JOR 2006, 74 (Wtk; Stichting  Kingdom Financial Services/DNB).

K. Frielink, De zorgplicht raast voort op een doorgaande weg, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), 10 jaar “JOR”, Alsnog geannoteerd, 2006, blz. 59-66.

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 10 october 2006, JOR 2007, 15 (DSB/AFM) en Rechtbank Leeuwarden 25 october 2006, JOR 2007, 16 (Lawant/Achmea).

K. Frielink, noot bij Hoge Raad 24 november 2006, JOR 2007, 19 (Renzenbrink/Van Lanschot).

K. Frielink, Boekbespreking: Zorgplichten in de effectenhandel (diss. S.B. van Baalen), Ondernemingsrecht 2 (2007), blz. 76-78.

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 5 april 2007, JOR 2007, 146 (Van Well/DNB).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 4 mei 2007, JOR 2007, 155 (Islamitische Stichting Nederland/DNB).

K. Frielink, noot bij Hof Amsterdam 16 augustus 2007, JOR 2007, 243 (Schouwstra Beheer/Friesland Bank).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 20 juli 2007, JOR 2007, 247 (B en S Management Rhoon/DNB).

K. Frielink, Maakt ongeschreven ook onbemind?, in: Bouwen en bezinning. Regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht (Lustrumbundel 2007 Vereniging voor Effectenrecht), 2007, blz. 107-117.

K. Frielink, Commentaar bij de artikelen 1:94 t/m 1:101 Wft, in: K. Frielink e.a. (red.), Deel I, Wet op het financieel toezicht, Commentaar Financieel Recht (SDU), 1e druk 2007, blz. 250-264.

K. Frielink, noot bij Hof Amsterdam 14 augustus 2008, JOR 2008, 278 (WHN/Friedrichs).

K. Frielink, Boekbespreking: Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht (diss. J.W.P.M. van der Velden), Ondernemingsrecht 2 (2009), blz. 115-117.

K. Frielink, noot bij Voorzieningenrechter Rb Groningen 24 april 2009, JOR 2009, 195 (Hanzevast/Fairstar).

K. Frielink, Aansprakelijkheidsvragen rond het prospectus: van Groningen tot Rome II, Tijdschrift voor Financieel Recht 7/8 (2009), blz. 300-305.

K. Frielink, noot bij HR 27 november 2009, JOR 2010, 43 (World Online).

K. Frielink en M. van Eersel, noot bij Rechtbank Rotterdam 9 maart 2010, JOR 2010, 131 (Van Baerle Trust Company/DNB).

K. Frielink en M. van Eersel, Toezicht trustkantoren in Nederland, 2e druk 2010 (Kluwer), 174 blz.

K. Frielink, Internationale niet-contractuele aansprakelijkheid vanuit Nederlands perspectief, in: F.G.B. Graaf en W.A.K. Rank (red.), Financiële sector en internationaal privaatrecht, NIBE-SVV Financieel Juridische reeks, deel 3, 2011, blz. 101-114.

K. Frielink, noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 21 februari 2011, JOR 2011, 146 (TOM Broker/Euronext Amsterdam).

K. Frielink en D. Mansur, Commentaar bij de artikelen 57 t/m 63 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, in: K. Frielink e.a. (red.), Deel II – AmvB’s, Commentaar Financieel Recht (SDU), 1e druk 2011, blz. 446-460.

K. Frielink en M. van Eersel, Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren. Wijzigt de wijzigingswet de werkwijzen op wijze wijze?, Ondernemingsrecht 13 (2011), blz. 465-473.

K. Frielink, noot bij Hof Amsterdam 31 januari 2012, JOR 2012, 115 (ABN Amro Bank).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 29 februari 2012 en 19 december 2012, JOR 2013, 43 (Banque Artesia).

K. Frielink, noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2013, JOR 2013, 177 (Friesland Bank).

K. Frielink, Openbaarmaking door de financiële toezichthouders, in: D. Busch en M.P. Nieuwe Weme (red.), Christels Koers (Liber Amicorum prof.mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol), 2013, p. 253-263.

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 19 december 2014, JOR 2015, 45 (ECC Southeast Asia Retail Bonds/DNB).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Amsterdam 15 januari 2015, JOR 2015, 73 (Stichting Beheer/SNS en de Staat der Nederlanden).

K. Frielink, noot bij Rechtbank Rotterdam 12 maart 2015, JOR 2015, 168 (X/DNB).

K. Frielink, Herzien publicatieregime boetes en dwangsommen, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2 (2015), blz. 39-43.

K. Frielink, noot bij Hof van Justitie van de Europese Unie (Vijfde kamer) 29 april 2015, Ondernemingsrecht 10/11 (2015), blz. 397-400 (Nationale-Nederlanden/Van Leeuwen).

M. van Eersel en K. Frielink, Regulatoire revelatie of Rib uit het lijf? De Regeling integere bedrijfsvoering Wtt 2014, Ondernemingsrecht 13 (2015), blz. 450-461.

K. Frielink, noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 22 maart 2016, JOR 2016, 132 (Fatum Life Aruba/Pietersz).

K. Frielink, noot bij Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 24 oktober 2016, JOR 2016, 337 (X/Friesland Zekerheden Maatschappij).

 

E-commerce

C.A.D. Jänsch en K. Frielink, Overeenkomsten langs elektronische weg, TAR-Justicia 2 (2002), blz. 99-109.

 

Sociaal recht en agentuurovereenkomst

K. Frielink en H.J. van Straaten, Softwarehuizen in wurggreep van vergunning?, (Nederlands Tijdschrift voor) Sociaal Recht 10 (1990), blz. 277-282.

K. Frielink, De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal, Bedrijfsjuridische Berichten 16 (1991), blz. 150-152.

K. Frielink en J.B. de Groot, Goodwillvergoeding bij beëindiging agentuurovereenkomst, Bedrijfsjuridische Berichten 7 (1992), blz. 71-74.

J.B. de Groot en K. Frielink, Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, (Nederlands Tijdschrift voor) Sociaal Recht 6 (1992), blz. 164-168 (met een reactie van M.M. Olbers en een naschrift daarbij in Sociaal Recht 7/8 (1992), blz. 206-207).

J.B. de Groot en K. Frielink, Non-concurrentiebeding en schadeplicht, (Nederlands Tijdschrift voor) Sociaal Recht 7/8 (1992), blz. 209-210.

K. Frielink, Het verbod op non-concurrentiebedingen nader beschouwd, Nieuwsbrief Antilliaanse Juristenvereniging 1 (2006), blz. 5-12.

K. Frielink, Cameratoezicht op de werkplek, Nieuwsbrief Antilliaanse Juristenvereniging 1 (2010), blz. 7-12.

 

Procesrecht

J.B. de Groot en K. Frielink, Het kantonrechterlijk kort geding ex artikel 116 WvBRv, TREMA 6 (1992), blz. 227-232 (met een rectificatie in TREMA 7 (1992), blz. 270).

K. Frielink en J.B. de Groot, Enkele formele en materiële aspecten van beslag op aandelen in het kapitaal van een NV of BV, WPNR 6059 (1992), blz. 605-607 en WPNR 6060 (1992), blz. 625-627.

K. Frielink, Misbruik van procesrecht en kort geding, TREMA 1 (1993), blz. 15-19.

K. Frielink, Kort geding en boedelverdeling, WPNR 6085 (1993), blz. 211-214.

K. Frielink en H.J.M. Scholman, Vergoeding van proceskosten en renteschade, WFR 6130 (1994), blz. 1805-1814.

K. Frielink, Het zelfstandig schadebesluit: processuele problemen, NJB 34 (1997), blz. 1598-1599.

K. Frielink, Zitten arresten van de Hoge Raad in de weg?, WPNR 6498 (2002), blz. 538-540.

K. Frielink en L.J.J. Rogier, noot bij Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 16 november 2015, Caribisch Juristenblad 1 (2016), blz. 52-57 (FCAE & SMOC/Land Curaçao).

 

Insolventierecht

K. Frielink en A.J. Tekstra, Doorstart na faillissement: een reactie, TVVS 9 (1997), blz. 276-278.

K. Frielink, Tegenstrijdige belangen in het insolventierecht, TvI 4 (2001), blz. 115-123.

 

Huwelijksvermogens- en erfrecht

K. Frielink, De werking van art. 81 BW, WPNR 5826 (1987), blz. 244-245.

K. Frielink, Aspecten van het huwelijksvermogensrecht, A la minuut 65 (1987), blz. 23-28.

K. Frielink, Recensie: Natuurlijke verbintenissen (diss. B. Wessels), A la minuut 67 (1988), blz. 20-24.

K. Frielink, De voorziening in de verzorging van de langstlevende echtgenoot en de rol van artikel 81 boek 1 BW daarbij, WPNR 5887 (1988), blz. 537-538.

K. Frielink, Aangifte naar de openingsbalans van het ten sterfdage lopende boekjaar in de Successiewet 1956, WFR 5841 (1988), blz. 1294-1297.

K. Frielink, Enkele aantekeningen bij art. 20 en 22 Successiewet 1956 en art. 15 Wet IB 1964. Naschrift bij mr. R.T.G. Verstraaten, WFR 5859 (1989), blz. 293-296.

K. Frielink, Krankzinnigenwet en testeerbevoegdheid, WPNR 5911 (1989), blz. 205-207.

K. Frielink (redactie), De internationale aspecten van het notariaat, Gouda Quint 1989, 60 blz.

K. Frielink, Certificering van aandelen in besloten familievennootschappen en huwelijksvermogensrecht, A la minuut 74 (1989), blz. 17-21.

K. Frielink, Pleidooi voor handhaving van de legitieme portie en het niet invoeren van boek 4 NBW, De Notarisklerk 1269 (1990), blz. 89-91.

K. Frielink, Artikel 32 Krankzinnigenwet, WPNR 5974 (1990), blz. 571-573.

K. Frielink en J.B. de Groot, Certificaten van aandelen in besloten familievennootschappen en boedelscheiding bij echtscheiding, De Notarisklerk 1274 (1990), blz. 164-167.

K. Frielink, Exclusiviteit rondom de boedelverdeling, TREMA 9 (1994), blz. 331-335.

 

Varia

K. Frielink, Iets over de geschiedenis van de advocatuur, Nieuwsbrief Antilliaanse Juristenvereniging (nr. 2), mei 2011, blz. 3-6.

K. Frielink en M.F. Murray, Twee Curaçaose Meesters. Varia Juridica, 2011 (Wolf Legal Publishers), 118 blz.

K. Frielink, Boekbespreking – B.D. van der Velden, ‘Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken’, Caribisch Juristenblad 1 (2012), blz. 46-48.

K. Frielink, Fraude, Nieuwsbrief Antilliaanse Juristenvereniging (nr. 1), mei 2015, blz. 4-7.

L.J.J. Rogier en K. Frielink (red.), Adviezen over de tussentijdse ontbinding van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Deventer: Wolters Kluwer 2017, 164 blz.

(Bijgewerkt tot 5 juni 2017)