AANSPRAKELIJKHEID OVERHEID ALS AANDEELHOUDER

Symposium 26 februari 2010

Op vrijdag 26 februari 2010 vond het symposium ‘Overheid en aansprakelijkheid‘ plaats. Het symposium was georganiseerd door het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Ik heb daar een verhaal mogen houden. De andere sprekers waren prof. mr P. van Schilfgaarde (emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht en Universiteit Groningen, advocaat Hoge Raad der Nederlanden), mr. B.M. Mezas (General Counsel van de Bank van de Nederlandse Antillen) en prof.mr. S.C.J.J. Kortmann (Rector magnificus, tevens hoogleraar Burgerlijk recht, Radboud Universiteit Nijmegen).

De dagvoorzitter was prof.mr. F.B.M. Kunneman (hoogleraar Burgerlijk recht, Universiteit van de Nederlandse Antillen, ondervoorzitter Raad van Advies van de Nederlandse Antillen en managing partner VanEps Kunneman VanDoorne, Curacao).

Mijn onderwerp was ‘Aansprakelijkheid van de overheid als aandeelhouder: Antilliaans perspectief‘. In deze voordracht komt de rol van de overheid als aandeelhouder aan de orde. Een van mijn stellingen is dat overheidsvennootschappen bestuurd en aangestuurd dienen te worden vanuit het perspectief van zakelijkheid, dus commercieel. Voor het bewaken van publieke belangen heeft de overheid immers het instrument van wet- en regelgeving, waarbij bovendien de nodige procedurele waarborgen zijn ingebouwd en openbaarheid een leidend beginsel is.

Karel Frielink

(2 March 2010)

.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.