CHAMBERS GLOBAL 2018 LEGAL RANKINGS RELEASED

Karel Frielink ranked Band 1 for the 9th time

Once again, I have been selected as a ranked lawyer in Chambers Global 2018 identifying me as one of the best lawyers in the Dutch Caribbean.

The Chambers Guides have been ranking the best law firms and lawyers since 1990, and now covers over 185 jurisdictions throughout the world. Chambers ranks lawyers and law firms on several factors and considerations, all of which are …
Read the rest »

15
Feb 2018
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

CONSULAR CORPS OF CURACAO GETS NEW BOARD

The Consular Corps of Curaçao represents 31 countries

A new Board of the Consular Corps of Curaçao was appointed at the recent annual general meeting. Karel Frielink, honorary consul of Germany, was re-elected as Dean. The other board members elected were Margaret Hawthorne (U.S. Consul General) as Vice-Dean, Jan Van Belleghem (honorary consul of Belgium) as Treasurer, Ralph Obersi (honorary consul of Mexico) as Secretary and Paul Pradin (honorary consul of France) as Member.

The Consular Corps of Curaçao represents 31 countries. Its members serve as consul general, vice-consul, or honorary consul. They assist citizens from the countries they represent …
Read the rest »

31
Jan 2018
CATEGORY

Various

COMMENTS No Comments

ONTWIKKELINGEN NEDERLANDS CARIBISCH FINANCIEEL RECHT

Artikel in Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk

In nummer 6 (2017) van het Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk (FRP) is een artikel van mijn hand verschenen onder de titel ‘Ontwikkelingen Nederlands Caribisch Financieel Recht’.

In dit artikel worden de recente ontwikkelingen inzake het financieel recht in Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba beschreven. De wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht van de verschillende landen binnen het Koninkrijk loopt meer en meer uiteen. Harmonisatie van de Caribische wet- en regelgeving wordt bepleit.

Karel Frielink (Advocaat, Partner)

(25 januari 2018)

.

Read the rest »

25
Jan 2018
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

EEN KAT IN DE ZAK EN ZIJN VERJARING

Let op de feiten

Je koopt een produkt en het blijkt een kat in de zak te zijn: de televisie, auto of telefoon blijkt niet te doen wat hij zou moeten doen. Normaal gesproken ga je direct terug naar de verkoper en doe je je beklag. Als het meezit wordt het apparaat meteen omgeruild voor een apparaat dat het wel doet. Maar je komt er niet altijd direct achter of een produkt beantwoordt aan de overeenkomst die je hebt gesloten. In artikel 7:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van Nederland (dat in de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk gelijkluidend …
Read the rest »

12
Jan 2018
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

EEN KORTE TERUGBLIK

Ook 2017 was een bijzonder jaar

Een heel jaar in enkele woorden beschrijven is ondoenlijk. Er is ook dit jaar weer veel gebeurd. En ook dit jaar is de wereld er niet beter op geworden als we bijvoorbeeld kijken naar oorlog, geweld, honger, armoede, ziekte, criminaliteit, gebrek aan integriteit, de graaicultuur, hebberigheid, milieuvervuiling, vriendjespolitiek en ga zo maar door, zowel ver weg als dicht bij huis.

De meeste negatieve verschijnselen op aarde worden veroorzaakt door egoïsme (waarvan hebzucht –greed– een van de verschijningsvormen is). Dat is al vele eeuwen zo. Net zoals ‘fake news’ zes eeuwen voor aanvang van onze …
Read the rest »

29
Dec 2017
CATEGORY

Various

COMMENTS No Comments

25th ANNIVERSARY INTEREXPO CARIBBEAN

Back to the future: prep talk instead of pep talk! Sustainability requires a long-term vision for doing business in the Dutch Caribbean

Address by Karel Frielink – Attorney / Managing Partner of BZSE Attorneys at Law, Curaçao

The Hague, 29 November 2017 / 14.30 – 15.00h

.

Ladies and Gentlemen,

It is an honor to address you all on the celebration of the twenty-fifth anniversary of InterExpo organizing business conferences and trade missions. Peter Oerlemans, the unstoppable force behind this organization, did an excellent job, and his dedication will leave a lasting legacy.

I would like to take a moment …
Read the rest »

03
Dec 2017
CATEGORY

Various

COMMENTS No Comments

PAO-CURSUS ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT

Curacao – 12 t/m 16 maart 2018

De belangrijkste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht op een rij.

De cursus is gericht op de Nederlandse en de Nederlands Caribische rechtspraktijk. Recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie staan centraal. Het Nederlandse ondernemingsrecht staat enkele ingrijpende wetswijzigingen te wachten. Ook het Nederlands Caribische ondernemingsrecht wordt verder gemoderniseerd en geüniformeerd. Uitspraken inzake het Nederlandse en het Nederlands Caraïbische ondernemingsrecht worden in den brede besproken. Dit jaar zijn er twee accenten in de cursus: de notariële aspecten van het ondernemingsrecht en ethische aspecten van de ondernemingsrechtpraktijk.

Docenten

 • Prof. mr. G. van Solinge, hoogleraar Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit, …
  Read the rest »
 • 16
  Nov 2017
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  EFFECTENBEMIDDELAARS EN VERMOGENSBEHEERDERS

  Wettelijke regeling ingevoerd in Curaçao

  In Curaçao is afgelopen jaar de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Ltev) door de Staten aangenomen (PB 2016, 79). Deze landsverordening is op 17 juni 2017 in werking getreden (PB 2017, 53). St. Maarten kent (nog) geen vergelijkbare regeling. De bepalingen opgenomen in deze landsverordening inzake bijvoorbeeld beleggersbescherming zullen echter via het leerstuk zorgplicht ook voor St. Maarten gelden.

  Blijkens de Memorie van Toelichting (MvT) heeft de Ltev primair tot doel een toezichtregime te introduceren voor bemiddelaars in het effectenverkeer en beheerders van vermogen teneinde de werking van de financiële markten inclusief de kapitaalmarkten in Curaçao naar …
  Read the rest »

  01
  Nov 2017
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  UNITED NATIONS DAY 2017

  Speech by Mr. Karel Frielink – Dean of the Consular Corps of Curaçao

  United Nations Day – 24 October 2017

  ——

  Your Excellency, the Acting Governor of Curaçao, Mrs. Nolda Römer-Kenepa

  The Prime Minister of Curaçao, Mr. Eugene Rhuggenaath

  The Minister of Education, Science, Culture and Sports of Curaçao, Mrs. Marilyn Alcalá-Wallé

  The Minister of Social Development, Mr. Hensley Koeiman

  The Deputy President of our Parliament, Mrs. Giselle Mc William

  The Secretary General to UNESCO, Mrs. Marva Browne

  Commander of the Armed Forces on Curacao, Brigadier General De Vin, and the Commanders of the MNCCC

  Fellow members of the Consular …
  Read the rest »

  24
  Oct 2017
  CATEGORY

  Various

  COMMENTS No Comments

  BRAND NEW TEXTBOOK ON DUTCH CARIBBEAN CORPORATE LAW

  Leading legal textbook on Dutch Caribbean corporate law

  Development of Dutch Caribbean corporate law has been rapid and voluminous. This fact justifies a whole new textbook on the subject. In August 2017, my new textbook on Dutch Caribbean corporate law was published: Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht (A concise understanding of Dutch Caribbean corporate law; 1st edition 2017). This new textbook on corporate law is aimed at both professionals (judges, lawyers, attorneys, civil law notaries, in-house counsel etc.) and students. Unfortunately, this new book is in Dutch only.

  I have (co-)authored over a hundred sixty …
  Read the rest »

  03
  Oct 2017
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments

  ONTEVREDEN OVER HET PLEIDOOI MAAR TOCH MOETEN BETALEN

  Met horten en stoten voorlezen van de pleitnota

  Een ontevreden cliënt weigerde de declaratie van zijn advocaat te voldoen, omdat hij vond dat zijn advocaat hem in een hoger beroep niet naar behoren had bijgestaan. Het advocatenkantoor spant een procedure aan en de cliënt wordt veroordeeld tot betaling van de declaratie.

  De Rechtbank Rotterdam overwoog in haar vonnis van 20 september 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:7290) dat vast staat dat gedaagde (de cliënt) tegenover een kantoorgenoot van de advocaat die hem had bijgestaan in hoger beroep in het faillissement, in algemene bewoordingen zijn ongenoegen heeft geuit over het optreden ter zitting van diens kantoorgenoot. Daarmee …
  Read the rest »

  02
  Oct 2017
  CATEGORY

  Legal

  COMMENTS No Comments

  ADVOCATEN EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

  Belangentegenstellingen binnen een commanditaire vennootschap

  Zoals bij rechtspersonen de belangen van diverse personen (bestuurders, commissarissen, kapitaalverschaffers) uiteen kunnen lopen, of zelfs tegenstrijdig kunnen zijn, geldt dat evenzeer bij commanditaire vennootschappen. De advocaat die door de beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (CV) is ingeschakeld zal daarmee rekening moeten houden.

  In een arrest van 22 september 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2444) overwoog de Hoge Raad dat het belang van de commanditaire vennootschap bestaat in het gezamenlijke belang van de vennoten, dus zowel de beherend als de commanditaire vennoten.

  Een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat die een commanditaire vennootschap adviseert, dient zich volgens de …
  Read the rest »

  27
  Sep 2017
  CATEGORY

  Corporate

  COMMENTS No Comments