PETITIE VOOR BEHOUD KWALITEIT ONDERWIJS

De minister wil dat leerlingen in Curaçao voortaan makkelijker kunnen slagen voor een havo- of vwo-examen dan leerlingen in Nederland…

Klik hier voor de petitie

Reactie Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur:

Curaçao voert nieuwe exameneisen niet in

De nieuwe exameneisen voor havo en vwo die in Nederland gelden, zullen niet worden ingevoerd in Curacao. De minister van onderwijs heeft haar besluit medegedeeld aan Nederland en heeft nog geen reactie ontvangen over de voortzetting van de gelijkstelling van diploma’s. Dat verklaarde de Minister van Onderwijs, Irene Dick, afgelopen vrijdag in een spoedoverleg met de schoolbesturen.

Het RK Schoolbestuur heeft ter plekke haar grote verontrusting over de beslissing van de minister uitgesproken. Met deze beslissing wijkt de minister immers af van de afspraak die zij heeft gemaakt met Nederland in december 2014 in een samenwerkingsprotocol zoals vermeld in haar brief van 19 juni 2015. De automatische gelijkstelling van onze diploma’s is met deze beslissing niet meer zeker. Die erkenning is essentieel om in Nederland, maar ook in de regio of de VS door te kunnen studeren. Voor de 250 havo-leerlingen die op 6 augustus 2015 aan hun examenjaar beginnen, is de erkenning dus niet meer zeker. De garantie van een automatische gelijkstelling loopt af in januari 2016 voor havo-leerlingen en in januari 2017 voor vwo-leerlingen.

Het Nederlandse diploma is niet het enige goede diploma in de wereld. Maar het is wel het diploma waarmee onze jeugd tot nu toe zonder belemmering in Nederland, in de regio, in de VS en de rest van de wereld kon doorstuderen.

Een Curacaos diploma zonder gelijkstelling met het Nederlandse diploma is geen Nederlands diploma. Het is een Curaçaos diploma. Heeft de minister al erkenning geregeld voor een Curaçaos diploma? Kan de minister garanderen dat de 250 leerlingen die op 6 augustus a.s. hun examenjaar ingaan, met een Curaçaos diploma onbelemmerd in het buitenland kunnen doorstuderen? Heeft de minister verzekerd dat leerlingen met een Curacaos diploma toegelaten worden aan Nederlandse opleidingsinstituten zodat  hun recht op een Nederlandse studiefinanciering niet in gedrang komt?

Net als veel andere universiteiten, doet de University of Curaçao (UoC) er soms jaren over om buitenlandse erkenning te krijgen voor één studierichting. Hoe denkt de minister binnen één jaar erkenning te krijgen voor een nieuw, Curaçaos diploma? De UoC werkt ook samen met buitenlandse universiteiten. Die gaan uit van een instroom van studenten met een havo of vwo diploma dat gelijk is aan het Nederlandse diploma. Welke gevolgen heeft dat voor de UoC en dus voor de lokale studiemogelijkheden van onze leerlingen als de gelijkstelling wegvalt?

De nieuwe exameneisen die in Nederland voor alle Nederlandse leerlingen gelden  houden in dat de leerlingen maximaal één vijf mogen halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De minister gaat ervan uit dat Curaçaose leerlingen toch wel tot Nederlandse vervolgopleidingen worden toegelaten als zij een voldoende voor die kernvakken halen. Toelating tot vervolgopleidingen overal ter wereld kan echter alleen als het Curacaose diploma is gewaardeerd en erkend door betreffende landen en/of opleidingsinstituten. Die erkenning strekt veel verder dan individuele cijfers van individuele leerlingen. Het gaat om het vereiste niveau bij het eindexamen. Daarom is een gelijktrekking van de exameneisen van groot belang voor onze leerlingen. Het RK Schoolbestuur vreest dan ook dat er veel te lichtvaardig wordt gedacht over een beslissing die de toekomst van onze jongeren dramatisch zal  beïnvloeden.

Het RK Schoolbestuur is voorstander voor invoering van de nieuwe exameneisen o.a. om de aansluiting in zowel Nederland als in andere landen in de wereld niet in gevaar te brengen. Dit standpunt is in de afgelopen periode in vergaderingen met de ministerie steeds naar voren gebracht. De minister baseert haar besluit op het onderzoeksrapport van een adviescommissie, waar het RK Schoolbestuur overigens geen lid van was. Helaas heeft het RK Schoolbestuur dat onderzoeksrapport niet ontvangen.

Noot: de problematiek wordt grotendeels veroorzaakt doordat voor veel examenvakken (ook de exacte vakken) een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. De door de minister gekozen ‘oplossing’ betekent dat we de lat lager leggen, terwijl verhoging van het niveau van het onderwijs (over de hele linie) wenselijk en noodzakelijk is. Het is veel verstandiger om ervoor te zorgen dat de leerlingen extra onderwijs in de Nederlandse taal krijgen. Maar dat ligt politiek / ideologisch waarschijnlijk (te) gevoelig, met als gevolg dat de zwakste leerlingen het meest worden getroffen door het besluit van de minister…

Karel Frielink

(29 juni 2015)
.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.