TRUST INTRODUCED IN SINT MAARTEN

Brief summary of several of the powers and obligations of a Trustee

On April 1, 2014, new legislation entered into force pursuant to which it is now possible to set up a trust, similar to the trust in Anglo-Saxon common law jurisdictions, in St. Maarten (a civil law jurisdiction). Similar legislation entered into force in Curaçao on January 1, 2012.

The St. Maarten Trust could serve as an important tool for various financial and commercial transactions: as a security agent, for tax and estate planning, as a pension or investment fund, asset protection, voting structures, promoting cultural, academic and charitable …
Read the rest »

15
May 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (III)

De zorgplicht als vage norm

Verrassingsrechtspraak kan onaangenaam zijn. Een geregeld gehoorde klacht is dat niet altijd op voorhand duidelijk is welke verplichtingen nu precies uit de (in het effectenrecht zo relevante) zorgplicht voortvloeien in een concrete situatie, terwijl de rechter inzichten en normen van vandaag op handelen en nalaten in het verleden toepast. Je kunt dus onverwacht met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. Dit raakt de legitimatie van rechtspraak. Als het gaat om rechtsnormen die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd wordt op voorhand duidelijkheid verschaft, terwijl de rechter in veel gevallen die duidelijkheid pas achteraf verschaft. Het oordeel van de …
Read the rest »

16
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (II)

Een bijzondere zorgplicht?

We gaan even terug in de tijd. De zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JOR 2003, 199 inzake Kouwenberg v Rabobank) vindt zijn oorsprong in transacties die in 1987 werden verricht.

Blijkens het arrest handelde de betreffende belegger sinds 1983 in aandelen en sinds 1984 in opties. In laatstgenoemd jaar heeft hij een ‘Verklaring inzake Optiehandel’ ondertekend, waarin werd vastgelegd dat het (destijds bestaande) Reglement voor de Handel op de relatie tussen hem en de bank van toepassing zou zijn. De belegger verklaarde zich bewust te zijn van …
Read the rest »

14
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

HANDEL IN OPTIES EN ZORGPLICHT (I)

Bijzondere risico’s?

De belegger die 100 aandelen Wolters Kluwer koopt weet dat, afgezien van betaalde provisie, zijn maximale verlies de aanschafprijs is, namelijk wanneer de aandelen de waarde nihil bereiken. In zekere zin zal zijn verlies dan groter zijn, omdat hij het met de aankoop gemoeide bedrag bijvoorbeeld op een rentedragende rekening had kunnen zetten. Voor een dergelijke aandelentransactie geldt – en dat is een feit van algemene bekendheid – dat aan het beleggen in aandelen risico’s zijn verbonden en dat resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. Omdat een belegger vrij is in de wijze waarop …
Read the rest »

12
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

TRUSTKANTOREN VOORWERP VAN POLITIEK DEBAT

Met de reputatie van trustkantoren is niets mis

Trustkantoren vervullen een belangrijke functie ten behoeve van particulieren en bedrijven, maar genieten niet een met banken of verzekeraars vergelijkbare bekendheid. Trustkantoren lijken soms met een zekere mate van mystiek te zijn omgeven. Deze mystiek hangt ongetwijfeld samen met de link die doorgaans wordt gelegd tussen trustkantoren enerzijds en belastingplanning, belastingparadijzen en geheimhouding anderzijds. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Trustkantoren zijn zakelijke dienstverleners die opereren op onder meer financieel, juridisch, fiscaal en administratief terrein. Ze kunnen optreden als bestuurder, de administratie van vennootschappen voeren, belastingaangiften doen, betrokken zijn …
Read the rest »

02
Apr 2014
CATEGORY

Finance

COMMENTS No Comments

STATUTORY FRAMEWORK FOR PROSPECTUS LIABILITY (II)

The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

The Netherlands

In the Netherlands there is a two-track law concerning prospectus liability as professor L. Timmerman calls it. There are two sets of rules supplementing the general doctrine of the wrongful act (Section 6:162 of the Dutch Civil Code (‘BW-NL‘):

 • the rules with regard to misleading and comparative advertising (Sections 6:194 – 6:196 BW-NL) and
 • the rules with regard to unfair commercial practices (wet oneerlijke handelspraktijken) (Sections 6:193a – 6:193j BW-NL)
 • 1. Misleading and comparative advertising (B2B)

  Section 6:194 subsection 1 BW-NL:

  “A person who with regard to goods or …
  Read the rest »

  30
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  STATUTORY FRAMEWORK FOR PROSPECTUS LIABILITY (I)

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

  That a prospectus must be approved (in the Netherlands and the BES Islands by the Authority for the Financial Markets, and in Curaçao and Sint Maarten by the Joint Central Bank of these countries) does not guarantee that the prospectus is not misleading. Therefore approval by the regulator does not entail a guarantee. The approval can be considered as an administrative approval contributing to better quality and more uniformity of the prospectuses.

  A prospectus is an offer or an invitation to make an offer directed to the general public or to …
  Read the rest »

  26
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  WHEN IS A PROSPECTUS REQUIRED?

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands compared

  The Netherlands

  The legal system in the Netherlands has a European origin. We will not discuss this further here.* Chapter 5.1 of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht: ‘Wft’) includes the rules for offering securities.

  Section 5:2 Wft stipulates:

  “It is forbidden in the Netherlands to offer securities to the general public or to allow securities to be traded in a regulated market situated or operating in the Netherlands unless – with regard to the offering or the admission – a prospectus is generally available which has …
  Read the rest »

  23
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUS LIABILITY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW

  The Netherlands, Curaçao, St. Maarten and the BES-islands

  The Netherlands

  Since 11 January 2009 Rome II* has been applicable in the Netherlands with regard to the applicable law on non-contractual obligations. Rome II is not applicable in Curaçao, St. Maarten, Aruba and the BES Islands. This observation obviously does not exclude a certain reflex effect.

  Rome II applies to events causing loss occurring after 11 January 2009 (Section 31 Rome II). Non-contractual obligations, insofar as they are relevant here, involve obligations arising from (legal) obligations to pay compensation pursuant to a wrongful act (tort).

  In my opinion prospectus …
  Read the rest »

  20
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUS LIABILITY IN THE NETHERLANDS

  World Online is the landmark case

  Undoubtedly the most important ruling with regard to prospectus liability is the ruling of the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) in the case of World Online (WOL) of 27 November 2009 (JOR 2010, 43 with annotation by Karel Frielink).

  World Online was a European Internet Service Provider and its Initial Public Offering (IPO) in 2000 proved a disaster. According to the Dutch newspaper NRC Handelsblad of 22 July 2000: “World Online had all the ingredients to become a conflagration with prices going through the roof, as they say in stock exchange folklore.”

  After the …
  Read the rest »

  18
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  PROSPECTUSPLICHT EN -AANSPRAKELIJKHEID

  Nederland, BES, Curaçao en St. Maarten

  In het kader van de door de Radboud Universiteit te Nijmegen en The University of Curaçao georganiseerde Masterclass Financieel recht heb ik als docent een bijdrage geleverd onder de titel “Prospectusplicht en -aansprakelijkheid“.

  Het onderwerp prospectusaansprakelijkheid laat zich vanuit verschillende gezichtspunten belichten. Hier worden genoemd: (i) het nationale aansprakelijkheidsrecht van Nederland, Curaçao en St. Maarten, en de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba), (ii) het internationale privaatrecht van de genoemde landen en (iii) internationale bevoegdheidsvragen. De eerste twee onderwerpen staan centraal, met her en der een zijstapje. Uitgangspunt is een NV die aandelen uitgeeft …
  Read the rest »

  14
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments

  DE ZORGPLICHT VAN PROFESSIONELE PARTIJEN

  Naleving van de zorgplicht is een vorm van risicobeheersing

  Google het woord ‘zorgplicht’ en constateer dat je dit begrip in relatie tot uiteenlopende onderwerpen tegenkomt: sport, kinderopvang, leerlingen, cliënten, werknemers, gevangenen, afvalwaterzorg, krijgsgevangenen, hemelwaterzorg, huurauto’s, grondwaterzorg, bancaire en financiële dienstverlening, enz. enz. enz.

  Ons recht is met de zorgplicht doordrenkt. Dat is niet iets van de afgelopen jaren. Een begrip als de ‘zorg van een goed huisvader’ treffen we al eeuwen aan. En die zorgplicht betreft, zoals we al zagen, allerlei uiteenlopende situaties. Ik noem er nog een paar: de zorg van een goed vruchtgebruiker, de zorg van de arts …
  Read the rest »

  13
  Mar 2014
  CATEGORY

  Finance

  COMMENTS No Comments