BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Symposium Sint Maarten 1 december 2015

Het Ministerie van Justitie te Sint Maarten en de Orde van Advocaten te Sint Maarten hebben op 1 december 2015 een symposium over Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten georganiseerd.

De sprekers waren prof.mr. Peter van Schilfgaarde, prof.mr. Gerard van Solinge, mr. Jeroen Eichhorn en ikzelf. Mijn bijdrage ging over bestuurdersaansprakelijkheid. De tekst van mijn bijdrage is hier te vinden. Wat ik over het recht van St. Maarten te melden heb geldt ook voor Aruba, Curacao en de BES-eilanden.

Karel Frielink

(3 december 2015)

.

 Read the rest »

03
Dec 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

LIABILITY OF A TRUST DIRECTOR

No lighter liability system

The National Ordinance on the supervision of Trust Service Providers (Landsverordening toezicht trustwezen) does not provide anything with regard to the liability of trust offices (a.k.a. management services companies) or their representatives acting as a director under the Articles (of Association) of a legal entity (for instance a company limited by shares (‘NV‘), private company with limited liability (‘BV‘) or foundation). The question is whether this liability is governed by the usual rules in this area. Because the trust office as a director of a legal entity usually fulfills a different role from a director – …
Read the rest »

28
Mar 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

AANSPRAKELIJKHEID TRUSTBESTUURDER

Geen verlicht aansprakelijkheidsregime

De Landsverordening toezicht trustwezen zegt niets over de aansprakelijkheid van trustkantoren of vertegenwoordigers daarvan die als statutair bestuurder van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV, BV of stichting) optreden. De vraag is of deze aansprakelijkheid door de gebruikelijke regels op dit vlak wordt beheerst. Omdat het trustkantoor als bestuurder van een rechtspersoon doorgaans een andere rol vervult dan een bestuurder die – zelfstandig – strategische beslissingen neemt, rijst de vraag of voor een trustkantoor mogelijk een lichter aansprakelijkheidsregime geldt.

Recent heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een vonnis gewezen naar het recht van St. Maarten waar het betreft …
Read the rest »

16
Mar 2015
CATEGORY

Corporate

COMMENTS No Comments

THE DUTCH SUPERVISION ON TRUST COMPANIES (IV)

Identity of ultimate beneficiary must be known

According to the Order on Sound Operational Management (the Order)(‘Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren’) pursuant to the ASTO, a trust office shall know the identity of the ultimate beneficial owner (‘UBO’) of an object company and keep the evidence used to determine who qualifies as the ultimate beneficial owner and from which the identity of the ultimate beneficial owner has been established, available (Article 12 (1) of the Order).

The trust office shall keep a client acceptance file for every object company, for every sale of a legal entity, and for each …
Read the rest »

06
Sep 2008
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

THE DUTCH SUPERVISION ON TRUST COMPANIES (III)

Policy rule on integrity testing

The integrity of those having a certain interest in, or control over, a trust office (such as managers, supervisory directors and persons who determine or help determine policy) will be tested and their antecedents investigated (Article 3 of the Dutch Act on the Supervision of Trust Offices; ‘ASTO’). The test is set out in detail in the Policy Rule on Integrity Testing, which contains rules regarding the testing of the integrity of persons who (co-)determine, or are to be appointed to (co-)determine, the policy of supervised institutions, and of holders and prospective holders of qualifying …
Read the rest »

02
Sep 2008
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

THE DUTCH SUPERVISION ON TRUST COMPANIES (II)

Regulatory framework aims at sound operational management

Section 10 (1) of the Dutch Act on the Supervision of Trust Offices (the ‘ASTO’) states that rules may be issued for trust offices, pursuant to an order in council, i.e. a governmental decree, with the intention of ensuring sound operational management. Such rules were issued in the Order on Sound Operational Management Relating to The ASTO (‘Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren’; the ‘Order’). The Order is in effect from 1st March 2004.

According to Article 2 (c) of the Order, sound operational management means:

“the management of the organization of the …
Read the rest »

30
Aug 2008
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments

THE DUTCH SUPERVISION ON TRUST COMPANIES (I)

The Dutch Central Bank is the supervisor

The Dutch Act on the Supervision of Trust Offices (‘ASTO’) (‘Wet toezicht trustkantoren’) entered into force on the 1st of March 2004. According to the legislative history, the Explanatory Notes to the Act, the aim of the ASTO is to promote the integrity of the financial system by regulating the trust industry. The Explanatory Notes (Par.3.3) continue:

“The main subject of this bill is the integrity of the trust office and the relational integrity, the integrity of clients of the trust office, in the sense that the buyer (as the ultimate …
Read the rest »

26
Aug 2008
CATEGORY

Legal

COMMENTS No Comments