Presentaties Karel (Dutch)

A.G. Frielink - Speelplaats

.

100% zelfcitatie wordt door uitgevers een “herdruk” genoemd

– Karel Frielink

Het advocatenbestaan omvat meer dan werken en ‘bloggen’. Er kan ook elders met het recht worden ‘gespeeld’. Geregeld mag ik in het kader van een seminar, een congres, of een cursus- of studiedag een verhaal houden over een onderwerp dat mij boeit. Enkele van die verhalen heb ik uitgeschreven en die zijn als pdf. te downloaden. Uiteraard is er de nodige zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze stukken, maar het is niet raadzaam klakkeloos van de juistheid of volledigheid daarvan uit te gaan. Bovendien zijn het momentopnames: het zou zo maar kunnen dat met de tijd ook het inzicht is voortgeschreden, of dat bepaalde opvattingen of stellingen inmiddels door een wetswijziging of door jurisprudentie achterhaald zijn.

 1. Enkele hoofdlijnen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en het recht van enquête (16 januari 2018) – Beroepsopleiding Advocatuur, Orde van Advocaten Curaçao
 2. Bijzondere publiek- en privaatrechtelijke zorgplichten (28 maart 2017) – College in het kader van het vak Grondslagen van het Privaatrecht (UoC).
 3. Good Corporate Governance; wet- en regelgeving in Aruba (1 december 2016) – Door het Nationaal Register georganiseerde cursus in Aruba.
 4. The supervision rules of central banks as related specifically to the liability of managing directors and supervisory board members (20 april 2016) – Financial Institutions and their Supervisor (CBA) – Aruba Bankers’ Association & Insurance Association of Aruba Seminar.
 5. Actuele ontwikkelingen Caribisch recht (17 maart 2016) – PAO-intensief cursus ‘Actualiteiten ondernemingsrecht’.
 6. Bestuurdersaansprakelijkheid – Lezing Karel Frielink ter gelegenheid van het symposium ‘Boek 2 BW’ georganiseerd door het Ministerie van Justitie en de Orde van Advocaten te St. Maarten (1 december 2015).
 7. Corporate Governance And State-Owned Enterprises – Speech by Karel Frielink at the 8th Biennial Conference of the Caribbean Ombudsman Association (26 mei 2015).
 8. Master Class Corporate Governance Curacao (21 april 2015) – Klik hier voor de powerpoint presentaties van Karel Frielink en van Jaap Maris.
 9. SXM-Nieuw vennootschapsrecht in Sint Maarten (21 mei 2014) – Lezing georganiseerd door de Orde van Advocaten te Sint Maarten. Klik hier voor de powerpoint presentatie.
 10. Het familiebedrijf (14 maart 2014) – PAO-intensief cursus ‘Actualiteiten ondernemingsrecht’.
 11. Prospectusplicht en -aansprakelijkheid (13 maart 2014) – Masterclass Financieel recht. A translation in English of my lecture on prospectus requirement and prospectus liability is also available (click here).
 12. Terugblik op de toekomst: de verdere ontwikkeling van corporate governance in Curacao (21 februari 2013) – Lezing ter gelegenheid van het seminar ‘Checks and Balances in Corporate Governance on Curacao’ georganiseerd door het College financieel toezicht, Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten en de Dutch Caribbean Accountants Association. Zie het Antilliaans Dagblad (22 februari 2013). Click here for a translation in English of my lecture.
 13. Het Burgerlijk Procesrecht moet beter (16 november 2012) – Lezing ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Orde van Advocaten Curacao. Zie hierover Caribseek News (22 november 2012), Hustisia (21 november 2012), Amigoe (20 november 2012; ook in het Engels; zie eveneens de editie van 28 november 2012), de Extra (20 november 2012), het Antilliaans Dagblad (19 november 2012) en Mr. Nieuws voor juristen (27 november 2012)
 14. Cross-border omzetting en fusie na 10-10-10 (22 oktober 2012) – Lezing in het kader van het door Spigt Dutch Caribbean georganiseerde ‘Seminar ondernemingsrecht‘. Zie het Antilliaans Dagblad van 27 oktober 2012
 15. Curacao moet kiezen voor een Constitutioneel Hof (21 september 2012) – Rede gehouden als Deken van de Orde van Advocaten Curacao. Zie daarover het Antilliaans Dagblad en de Amigoe van 22 september 2012, alsmede de twee artikelen in de Extra van 25 september 2012 (klik hier en klik hier)
 16. Rol en aansprakelijkheid van de Trustee (28 augustus 2012) – Lezing tijdens het seminar “Curacao Trust in de praktijk”
 17. The Ombudsman’s Investigation: a useful addition to a lawyer’s defense (6 June 2012) – Speech at Second Curacao Ombudsman Conference
 18. Overheidsentiteiten, statuten en Corporate Governance in Curacao (29 februari 2012)
 19. Het MOT anders! (20 oktober 2011) – Lezing in het kader van het door de Antilliaanse Juristenvereniging georganiseerde symposium over clientidentificatie en meldplicht ongebruikelijke transacties. Zie ook het Antilliaans Dagblad en de Amigoe van 22 oktober 2011. Het Meldpunt heeft op 28 oktober 2011 in de Amigoe gereageerd, waarna in de Amigoe van 29 oktober 2011 mijn reactie daarop is geplaatst
 20. Curacao en mensenrechten (23 september 2011) – Rede gehouden als Deken van de Orde van Advocaten Curacao
 21. Identificatieplicht en Meldplicht Ongebruikelijke Transacties voor Advocaten (9 augustus 2011) – Lezing in het kader van de Summer Course Curacao, georganiseerd door VERA (Voortgezette Educatie Registeraccountants)
 22. Over advocaten, integriteit, identificatie en ongebruikelijke transacties (4 mei 2011) – Zie bladzijde 3 en bladzijde 11 van het Antilliaans Dagblad van 6 mei 2011
 23. Enquêterecht: introductie van een nieuwe procedure in het Antilliaanse en Arubaanse recht (16 maart 2011).
 24. Deugdzaam leiderschap (24 september 2010) – Rede gehouden als Deken van de Orde van Advocaten Curacao
 25. Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht (7 mei 2010) – Zie daarover het Antilliaans Dagblad
 26. De Toekomst van het Koninkrijk. Symposium ‘Samen binnen het Koninkrijk: the rules and play of the game‘, georganiseerd door staatssecretaris drs. A. Bijleveld-Schouten. Het symposium vond plaats op vrijdag 16 april 2010 te Curacao. Ik was panellid. Mijn bijdrage aan de discussie is hier samengevat. Zie hierover ook het Antilliaans Dagblad en de Amigoe van 17 april 2010. Klik hier voor het officiele verslag van de bijeenkomst, zoals geplaatst op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 27. Good Corporate Governance op Curacao: publieke controle en rechterlijke toetsing zijn noodzakelijke voorwaarden voor succes (13 april 2010) – Zie daarover het Antilliaans Dagblad
 28. Aansprakelijkheid van de overheid als aandeelhouder. Antilliaans perspectief (26 februari 2010)
 29. Good Corporate Governance op Sint Maarten: wordt het een lange of korte weg van papier naar praktijk? (2 october 2009) – Zie daarover het Antilliaans Dagblad en The Daily Herald
 30. Curacao en de rechtsstaat (25 september 2009) – Rede gehouden als Deken van de Orde van Advocaten Curacao
 31. Onderneming en Geschillen (3 juni 2009)
 32. Casus en Antwoorden cursus ‘Onderneming en Geschillen’ (3 juni 2009)
 33. Ondernemingsrecht en rechtsbescherming van de burger – AJV Lustrumlezing (6 mei 2009)
 34. Introductie in de Advocatuur – Geschiedenis, Praktijkleer en Gedragsregels (2 april 2009)
 35. Vennootschappelijke bestuursstructuren in de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland (2 maart 2009)
 36. De Nederlandse Flex-BV vanuit Caribisch perspectief (11 februari 2008)
 37. Overnamebieding op een Nederlands Antilliaanse vennootschap (1 maart 2007)
 38. De zorgplicht van banken; effectenlease (1 maart 2007)
 39. Actuele ontwikkelingen flexibele tropische BV (26 februari 2007)
 40. Vereenvoudiging BV-recht: het Antilliaanse recht (28 maart 2006)
 41. IFRS Disclosure vanuit juridisch perspectief (3 november 2005)
 42. Fraude (26 mei 2004)
 43. Money Laundering (25 mei 2004)
 44. Corruptie (24 mei 2004)
 45. Jaarrekening en winstuitkering in de Nederlandse Antillen (22 april 2004)
 46. Aandeel en aandeelbewijs (21 april 2004)
 47. Nederlands burgerlijk procesrecht: kort geding (23 september 2003)
 48. Nederlands burgerlijk procesrecht: hoger beroep in civiele zaken (24 juni 2003)
 49. De zorgplicht: een ethische bezinning en praktische implicaties (13 mei 2003)
 50. De zorgplicht: vriend of vijand? (4 december 2002)
 51. Toezicht fiduciair bedrijf Nederlandse Antillen (13 december 2001)
 52. Aansprakelijkheid van banken en trustkantoren (3 mei 2001)
 53. Corporate governance en openbare biedingen (6 november 2000)
 54. E-commerce in de Nederlandse Antillen (24 augustus 2000)
 55. Corporate governance in de Nederlandse Antillen (15 maart 2000)
 56. De Antilliaanse BV (13 maart 2000)
 57. De Antilliaanse BV – NFR Lezing (19 februari 2000)
 58. De Antilliaanse BV: de statuten (20 october 1999)
 59. De Antilliaanse BV: vertegenwoordiging en doeloverschrijding (15 september 1999)
 60. De Antilliaanse BV: Aandelen, stemrecht en winstrecht (13 september 1999)
 61. Aansprakelijkheid trustkantoren (16 juni 1998)
 62. Vennootschap in financiele moeilijkheden (6 maart 1998)

Blackstar